Szkolny Ośrodek Kariery


Najważniejsze informacje

  1. Szkolny Ośrodek Kariery czynny jest od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie według planu zajęć. W miarę potrzeb i możliwości , dni i godziny pracy zostaną rozszerzone.
  2. Instytucją wspierającą działalność merytoryczną SzOK jest Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Informacji o Rynku Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej.
  3. Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony jest przez doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, przy wsparciu osób odpowiedzialnych za sprzęt i oprogramowanie.
  4. Zajęcia w Szkolnym Ośrodku Kariery maja charakter nadobowiązkowy i prawo uczestnictwa w nich mają wszyscy uczniowie zainteresowani proponowanymi tematami.

  5. Harmonogram pracy opracowywany jest przez szkolnego doradcę zawodowego i zatwierdzony przez Dyrektor Szkoły.
  6. W trakcie zajęć obowiązuje zasada poszanowania dostępnego mienia oraz przestrzegania poleceń i wskazań prowadzącego zajęć oraz opiekunów.

Godziny pracy Doradcy Zawodowego

Godziny pracy pana Krzysztofa Włochowskiego
Poniedziałek 13.00-17.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 14.00-17.00
Piątek 8.00-12.00

Wyposażenie SZOK

Materiały podstawowe
1 System Informacji Zawodowej – program komputerowy "e-SzOK"
2 Piramida kariery 2
Publikacje elektroniczne na CD-ROM:
1 CD-ROM – Absolwent – szukam pracy – Premiere
2 CD-ROM – Absolwent – zakładam firmę – Premiere
3 CD-ROM – Absolwent – działam skutecznie – Premiere
4 CD-ROM – "Szybkie czytanie" – Synergia
5 CD-ROM – "Trening umysłu" – Synergia
6 CD-ROM – "Mowa ciała" – Synergia
7 CD-ROM – "Komputerowy Planer Kariery" – PROGRA
8 CD-ROM – "Multimedialny Informator o uczelniach wyższych – 2005" – PROGRAM
9 CD-ROM – "Piramida Kariery" – licencja sieciowa – PROGRAM
10 CD-ROM – "Kim będę?" – DCIZiKN – Wałbrzych – licencja sieciowa
Książki
1 100 sekretów ludzi sukcesu
2 Mądre życie
3 Radość sukcesu. Jak cieszyć się życiem we współczesnych czasach
4 Ty jako swój największy wróg. Jak pokonać kompleksy
5 Eureka. Jak rodzą się ciekawe pomysły – Philippa Davies
6 Pomyśl zanim powiesz – Roy J.Lewicki Alexander Hiam Karen W.Olander
7 Szczęście czy fart? – Alex Rovira Celma, Fernando Trias de Bes
8 Duch sukcesu – Norman Drummond
9 Mowa ciała w pracy – Judi James
10 Jaki jest twój cel? – Richard Jacobs
11 Chcę! Mogę! Osiągnę! – Peter Kummer
12 Inteligencja sukcesu – Robert Holden
13 Doskonałe myślenie pozytywne
14 Doskonała kariera
15 Doskonała rozmowa kwalifikacyjna
16 Doskonałe CV
17 7 nawyków skutecznego działania
18 Supermoc umysłu
19 Zawód z pasją
20 Własna firma. Przewodnik po świecie biznesu
21 Człowiek i psychologia
22 Zestaw scenariuszy lekcji "Twoja przyszłość" + Prezentacje Multimedialne na płycie CD-ROM + licencja na powielanie scenariuszy – Fundacja Realizacji Programów Społecznych
Metody i narzędzia specjalistyczne:
1 Podręcznik Szkolnego Doradcy Zawodowego
2 Osobiste Portfolio Kariery – segregator ćwiczeń z planowania kariery dla każdego ucznia – (zestaw dla 60 uczniów) – nowość !!!
Prenumeraty:
1 Roczna prenumerata dwutygodnika dla młodzieży
2 Roczna prenumerata dwumiesięcznika „Perspektywy”
Publikacje na płytach VCD lub VHS(filmy):
1 Gdzie i jak szukać pracy? – Synergia
2 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – Synergia
3 Rozmowa kwalifikacyjna – Synergia
4 Asertywność – Synergia
5 Autoprezentacja – Synergia
6 Jak pokonać stres – Synergia