Informacja

                    DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z dnia 08.10.2001):

"Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek"

W związku z powyższym w celu uzyskania informacji, która nie została zawarta na stronie BIP ZS Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu prosimy o złożenie pisemnego wniosku o udostępnienie takiej informacji do sekretariatu szkoły. Osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły do udzielania informacji publicznej jest wicedyrektor szkoły pan Józef Wilk.

 

 

NOWE KIERUNKI
!!! Klasa mundurowa – straży pożarnej oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej ZAPRASZAMY !!!
FUNDACJA ROSA
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
Chmurka aktualności
70 – LECIE SZKOŁY!