Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

mgr Aneta Kaczmarek – Wdowiak

Gabinet nr 111 (I piętro)


Pedagog szkolny:
 • Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw.
 • Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w konfliktach rówieśniczych i środowiskowych.
 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.
 • Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami.
 • Prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób ( może zainteresuje Cię wolontariat ?).
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
                    Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  
 
 Pamiętaj
 • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
 • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
 • Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

Drogi Rodzicu

        Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim.
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.

W razie potrzeby pedagog szkolny organizuje pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej.
Podejmuje też działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego:

 • Poniedziałek: 9.00  -  13.00
 • Wtorek:          9.00  -  13.00
 • Środa:            10:30- 14:30
 • Czwartek:      9.00  -  13.00
 • Piątek:            9.00  -  13.00

Kontakt także przez Mobidziennik (np. umówienie wizyty)