Rok Szkoły Zawodowców

 
 
Najważniejsze działania:
 1. Szkolenie z prawa pracy.
 2. Zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza.
 3. Wykład na temat nowoczesnych układów pomiarowych w energetyce.
 4. Debata na temat współpracy szkoły z zakładami pracy.
 5. Poznaj swoje prawa w pracy.
 6. Bezpieczny skok z BHP do górnictwa.
 7. Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej Euroelektra.
 8. Skok przez skórę.
 9. Tydzień przedsiębiorczości.
 10. Szkolenia firmy Tauron.
 
 

SZKOLENIE Z PRAWA PRACY

Dnia 28.04.2015 r. uczniowie najstarszych klas technikum oraz liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu prawa pracy przeprowadzonym przez pana Michała Podsiedlikapracownika Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji programu edukacyjnego "Kultura Bezpieczeństwa" , w którym nasza szkoła niejednokrotnie brała udział. Podczas prelekcji uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi przepisami prawa, które powinni znać podczas podejmowania pierwszej pracy.  Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy w ramach podjętej współpracy już od kilku lat prowadzą szkolenia dla uczniów  naszej szkoły z zakresu przepisów prawa pracy  co ułatwia absolwentom odnaleźć się na rynku pracy.

 

 
 
ZWIEDZANIE SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA

W dniu 20 marca uczniowie klasy 3 TAB uczestniczyli w zwiedzaniu strefy naziemnej Sztolni KRÓLOWA LUIZA. Zwiedzono m.in.:

 • budynek stacji sprężarek z zabytkowym kompresorem z 1936 roku. W budynku prezentowana była historia kopalni Królowa Luiza od czasów najdawniejszych do współczesności w ramach wystawy "Niezwykła historia"
 • budynek Rozdzielni 6kV w którym oglądano  wystawę "Kopalnia Edisona" poświęconą elektryfikacji w górnictwie
 • budynek maszynowni z parową maszyną wyciągową z 1915 roku – jest to najstarsza w Europie działająca maszyna i uczniowie uczestniczyli w  pokazie jej pracy.

       


 
 

WYKŁAD NA TEMAT NOWOCZESNYCH UKŁADÓW POMIAROWYCH W ENERGETYCE

W dniu 18 marca 2015r. klasy w zawodzie technik elektryk uczestniczyły w wykładzie na temat nowoczesnych układów pomiarowych w energetyce.Wykład poprowadził Pan Grzegorz Bińczak – wieloletni pracownik firmy Tauron Dystrybucja Serwis S.A

Zapoznał on uczniów z praktycznymi możliwościami układów pomiarowych, instalowanych obecnie u odbiorców energii elektrycznej.  Słuchacze mogli oni się przekonać, że inteligentne liczniki pozwalają na zdalną wymianę informacji pomiędzy systemem pomiarowym i przesyłowym. W programie wykładu był też pokaz zasady działania m.in. licznika indukcyjnego, przedpłatowego i zdalnego. Uczniowie otrzymali wiele nagród i upominków.

       

 
 

"DEBATA NA TEMAT WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z ZAKŁADAMI PRACY"
 
29.01.2015r. w naszej szkole odbyła się debata na temat współpracy szkoły z zakładami pracy.
Spotkanie zorganizowano w ramach odchodów ogłoszonego przez MEN "ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW".
W debacie wzięli udział:
 • pani Krystyna Szumilas – posłanka na Sejm RP (była minister edukacji),
 • pan Krzysztof Lewandowski – wiceprezydent Miasta Zabrze,
 • pani Joanna Króliczek- dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach,
 • pani Urszula Koszutska- radna Sejmiku woj. śląskiego,
Ponadto, w uroczystości wzięli udział przedstawiciel Urzędu Pracy w Zabrzu oraz przedstawiciele pracodawców oraz władze miejskie.
W trakcie spotkania przedstawiono współpracę szkoły z firmą Tauron Dystrybucja S.A. jako przykład dobrej praktyki. Uczniom klas pierwszych Technikum zostały wręczone certyfikaty.
 
 

 

———————————————————————————————-
 
"POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY"
 

Państwowa Inspekcja Pracy po raz kolejny w roku szkolnym 2014/2015 kontynuowała konkurs o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs ten organizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, a jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa, dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy. W naszej szkole 29 października 2014r. do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło ponad 20 uczniów.Konkurs wygrał uczeń klasy 2 TE Kamil Wysocki a drugie miejsce zajął Kamil Olszowski również z klasy 2 TE. 18 grudnia w czwartek o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej CINiBA w Katowicach miał miejsce etap międzyszkolny.

 

———————————————————————————————
 
"BEZPIECZNY SKOK Z BHP DO GÓRNICTWA"
 
 
8 października w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”. 28 października 2014 r. / w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach  odbył się międzyszkolny etap konkursu. Naszą placówkę reprezentował zwycięzca etapu szkolnego Kamil Wysocki – klasa 2 TE, który jak się okazało po ogłoszeniu wyników przeszedł do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy Kamilowi tak świetnego osiągnięcia!
 
Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży kształcącej się w zawodach górniczych wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującej w górnictwie pod ziemią. Po zakończeniu konkursu uczestnicy zapoznani zostali z ofertą edukacyjną i pakietem usług w ramach projektu „CINiBA dla szkół”.

 
———————————————————————————————-
 
EUROELEKTRA
 

7 listopada 2014r. w naszej szkole.odbyły się zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra". Miło nam poinformować, że jeden z naszych uczniów klasy 2 TA – Mateusz Armata – zakwalifikował się w grupie elektrycznej do etapu okręgowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: http://euroelektra.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/euroelektra-20142015-wyniki-zawod%C3%B3w-i-stopnia

———————————————————————————————-
 
SKOK PRZEZ SKÓRĘ
 
 2 grudnia w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu odbyła się akademia z okazji Dnia Górnika powiązana ze skokiem przez skórę. Uczniowie klas górniczych po uroczystym odśpiewaniu "Hymnu Górniczego" przedstawili prezentację dotyczącą tradycji i zwyczajów górniczych oraz przybliżyli postać św. Barbary – patronki górników. W historię górnictwa oraz skóry młodzież wprowadził Ryszard Bendkowski przewodnik Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO, a po tej ciekawej części doszło do kulminacyjnego punktu programu – "skoku przez skórę", czyli starej tradycji górniczej, której celem jest przyjęcie młodych lisów do stanu górniczego przez Stare Strzechy. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.
Uroczystość została przygotowana przez wychowawców klas górniczych – Aleksandrę Zychowską i Krzysztofa Działo oraz nauczycieli przedmiotów górniczych – Krystynę Śmiech, Andrzeja Chmielę i Krzysztofa Włochowskiego.
 
         
 
———————————————————————————————-
 
TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 
20 listopada w naszej szkole w ramach działań związanych z Ogólnopolskim Tygodniem Przedsiębiorczości miały miejsce zajęcia dla uczniów klas technikum oraz liceum z zakresu "Jak założyć własną działalność gospodarczą" prowadzone przez pana Bogusława Kamińskiego. Młodzież uczestnicząca w zajęciach poznała podstawy opracowania biznes planu, modele biznesowe, jak przeprowadzić analizę SWOT.
Zajęcia zostały zorganizowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości Annę Milcarz i Krzysztofa Włochowskiego.
 


———————————————————————————————-

SZKOLENIE FIRMY TAURON

W dniu 13 listopada 2014r. odbyło się szkolenie dla uczniów klas o profilu technik elektryk  n/t  "Sztuka negocjacji", prowadzone przez Panią Julię Komander – Specjalistę ds. Przygotowania Inwestycji w firmie Tauron Dystrybucja.