Osiągnięcia szkolne w roku 2005/2006

 

Działalność dydaktyczna

 1. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem: ,,Wygraj Brukselę” – P.Kozłowski z kl. 2TA.
 2. Finalistka Olimpiady z Języka Angielskiego dla Gimnazjów organizowanej przez Nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Zabrzu – W. Maciążek z kl. 3GD.
 3. Laureat XII Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży w Warszawie – M. Wojtaszek z kl.2LO.
 4. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla szkół ponadgimnazjalnych, I edycja- Konkurs Wiedzy o Francji:,,Vive la France” – zdobycie I miejsca przez ucznia W. Zimermana z kl. 2TA.
 5. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Genetyce dla Gimnazjów: ,,Zielony chromosom”.
 6. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Harrym Potterze dla Gimnazjów.
 7. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym dla Gimnazjów.
 8. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej – ,,Elektroniczna wywiadówka jako nowoczesna forma współpracy nauczyciela z rodzicami”.
 9. Uzyskanie trzech Stypendiów Prezesa Rady Ministrów przez uczniów:
  • Technikum Nr 3 – M. Kotarskiego
  • XI Liceum Ogólnokształcącego – M. Lajstet
  • III Liceum Profilowane – B. Łyjak.
 10. Uzyskanie Certyfikatu Inwestora – „Moje Finanse z Klasy do Klasy”.
 11. Uzyskanie wyróżnienia honorowego – „Przyjaciel Ziemi” w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego.

Działalność sportowa

Szkoła ponadgimnazjalna:

 1. Piłka nożna chłopców – II miejsce w Mistrzostwach Zabrza.
 2. Piłka koszykowa chłopców – I miejsce w Mistrzostwach Zabrza.

Gimnazjum:

 1. Piłka koszykowa chłopców – I miejsce w Mistrzostwach Zabrza.
 2. Sztafeta pływacka chłopców – I miejsce w Mistrzostwach Zabrza.
 3. Sztafeta pływacka dziewcząt – I miejsce w Mistrzostwach Zabrza.
 4. Dwubój pływacki dziewcząt – I miejsce w Mistrzostwach Zabrza.
 5. Dwubój pływacki chłopców – I miejsce w Mistrzostwach Zabrza.
 6. Tenis stołowy chłopców – II miejsce w Mistrzostwach Zabrza.
 7. Lekkoatletyka chłopców – III miejsce w Mistrzostwach Zabrza.

Działalność europejska.

 1. Laureat konkursu ,,Wygraj Brukselę”.
 2. Drugi rok programu Socrates- Comenius, w ramach którego realizowany był projekt: ,,Green Approach” ze szkołami w Szwecji i Hiszpanii.
 3. Wizyta studyjna nauczycieli i uczniów w VI 2006r w szkole na Teneryfie.
 4. Wymiana uczniowska ze szkołą w Mol w Belgii. Wyjazd 15 uczniów i dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 do Belgii w X 2005r i rewizyta Belgów w III 2006r.
 5. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej:,,Vive la France”.

Awans zawodowy nauczycieli.

W roku szkolnym 2005/2006 kolejne stopnie awansu zawodowego uzyskali nauczyciele:

 • nauczyciela kontraktowego – 2 nauczycieli
 • nauczyciela mianowanego – 4 nauczycieli
 • nauczyciela dyplomowanego – 4 nauczycieli.

Działalność kulturalna

 1. Zdobycie I miejsca przez Szkolny Zespół Muzyczny w Przeglądzie Twórczości Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka.
 2. Zdobycie I miejsca w XIII Międzynarodowym Konkursie ,,Śląskie śpiewanie”.
 3. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki :,,Idol” – zdobycie I miejsca przez uczennicę M. Ferens z kl. 3GC.

Pozostałe dziedziny.

 1. Organizacja uroczystych obchodów 60-lecia szkoły.
 2. Organizacja uroczystych obchodów 10-lecia nadania szkole imienia rotmistrza Witolda Pileckiego.