Rok szkolny 2007/2008


I.  Działalność dydaktyczna

W szkole przeprowadzone zostały:

 1. konkursy przedmiotowe z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego,historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki.Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie z następujących przedmiotów:
  - język polski K. Studzińska III GA, E. Bujak II GC,
  - matematyka M. Buciak III GB,
  - geografia R. Krzak II GC, D. Ślusarek II GC,
 2. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjum – do II etapu zakwalifikowały się A. Nadgrotkiewicz, A. Naczyńska, D. Sieroń, M. Buciak uczennice kl. III GB – organizator
 3. szkolny etap konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych -do etapu międzyszkolnego zakwalifikowały się A. Kowalczyk kl. III LO, A. Ropelewska kl. III LO,
 4. międzyszkolny konkurs „Iberiada” dla uczniów klas gimnazjalnych,
 5. szkolny konkurs wiedzy o AIDS,
 6. szkolny konkurs „Omnibus”,
 7. olimpiady „Euroelektroda”,
 8. szkolny etap XXXI edycji olimpiady “Wiedzy elektrycznej i elektronicznej”- do II etapu zakwalifikowali się uczniowie A. Olejniczak IV TC i M. Dmowski IV TA,
 9. olimpiada „XXXIV olimpiady wiedzy technicznej”– do II etapu zakwalifikowały się M. Dmowski kl. IV TA, K. Gretkierewicz kl. IV TA, A. Żak III LA, M. Józefowicz III TA,
 10. olimpiada „Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym” dla uczniów gimnazjum,
 11. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na scenariusz dotyczący edukacji konsumenckiej „Czy wiesz, co kupujesz”,
 12. II miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych –ICIM”,
 13. II miejsce w konkursie o Monte Cassino zdobył P. Zemło kl.III GA,
 14. szkolny etap olimpiady biblijnej organizowanej przez Caritas Christiana- zakwalifikowanie do etapu diecezjalnego,
 15. II i III miejsce w Ogólnopolskim konkursie o rtm. Witoldzie Pileckim-„Zamelduj ,że rozkaz wykonałem”,
 16. wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur” – R. Krzak II GC,
 17. półfinalistka na szczeblu miejskim w „Konkursie Ortograficznym dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” (D. Sieroń kl. III GB, E.Rębowska kl.III TA),
 18. etap szkolny miejskiego konkursu matematycznego „Matematyka nitką szyta’,
 19. szkolny „Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla klas gimnazjalnych”,
 20. etap szkolny konkursu matematycznego „Plusik”,
 21. II miejsce w „Miejskim Konkursie Ekologicznym na zbiórkę baterii”,
 22. II miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,
 23. badania wody w ramach akcji „Bytomka przyjazna ludziom”,
 24. realizacja programu dla gimnazjum „Zachowaj trzeźwy umysł” propagujący zdrowy styl życia,
 25. realizacja programu „Lepsza szkoła” zorganizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe”,
 26. uzyskanie dwóch Stypendium Prezesa Rady Ministrów przez uczniów: Technikum Nr 3 – Marcin Dmowski IV TA. XI Liceum Ogólnokształcącego – Agnieszka Jarasz II LO.

II.  Działalność sportowa

 1. I miejsce w Zabrzu w piłce koszykowej chłopców szkół gimnazjalnych.
 2. II miejsce w Zabrzu w piłce koszykowej dziewcząt szkół gimnazjalnych.
 3. II miejsce w Zabrzu w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.
 4. II miejsce w Zabrzu w piłce koszykowej szkół ponadgimnazjalnych.
 5. III miejsce w Zabrzu w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych.
 6. II miejsce w biegu ulicznym „Szlakiem zabytków techniki w Zabrzu”w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych – indywidualnie M.Tomczyk z klasy IIGA zajęła I miejsce.
 7. II miejsce w Zabrzu w biegu na orientację szkół gimnazjalnych ( indywidualnie – I miejsce A. Bolech II GC i W. Tokarski III GB).
 8. III miejsce w Zabrzu w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.
 9. I miejsce w Zabrzu sztafet pływackich dziewcząt i chłopców ( 8x50m).
 10. III miejsce w Zabrzu w siatkówce plażowej dziewcząt.
 11. I miejsce w Zabrzu w piłce siatkowej chłopców szkół gimnazjalnych.
 12. II miejsce w Zabrzu w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych.
 13. I miejsce w mistrzostwach Zabrza w piłce nożnej halowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.
 14. I miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w biegach na orientację szkół ponadgimnazjalnych.
 15. I miejsce indywidualnie Monika Tomczyk II GA w „Biegu Ulicznym Szlakiem Zabytków Techniki’ z okazji 85-lecia miasta Zabrze.
 16. II miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w „Biegu Ulicznym Szlakiem Zabytków Techniki’ z okazji 85-lecia miasta Zabrze.
 17. I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach w piłce ręcznej (Ł.Thomanek III TC, B. Niklaciński II TA.

III.  Działalność europejska

 1. Realizacja projektu eTwinning i organizacja w ramach projektu imprez szkolnych „Europa da się lubić”, „Quiz o krajach europejskich”, „Pokaz mody Młodych Europejczyków”, „Koncert piosenek europejskich”.
 2. Udział w konkursie wiedzy o krajach Unii Europejskiej „Wygraj Brukselę”

 3. Działalność Klubu Europejskiego

IV.  Działalność kulturalna

 1. I miejsce dla zespołu chłopięcego na VIII Konkursie Piosenki Ślaskiej „Karlik”.
 2. Konkurs „Fotograficzny eTwinning” na najlepszy blog z „Tygodnia eTwinningu”.
 3. Konkurs „Czytelnicze Walentynki”.
 4. Konkurs „Święta z książką”.
 5. Udział w ogólnopolskim konkursie „Projekty edukacyjne w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych – Internetowych Centrach Informacji Multimedialnej” – zajęcie II miejsca( B.Hajduga, H.Klora).
 6. II miejsce i wyróżnienie w 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezja śpiewana.
 7. I miejsce w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im Norberta Kroczka.
 8. II miejsce w „ III Miejski Konkursie Piosenki Religijnej”.
 9. III miejsce dla zespołu muzycznego „Jak w batonie” w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych.

V.  Podziękowania

 1. Podziękowanie Rzecznika Praw Obywatelskich i CEO za udział w programie „Młodzi głosują”.
 2. Podziękowanie Urzędu Miejskiego w Zabrzu za udział w XII „Miejskim konkursie ortograficznym”.
 3. Podziękowanie Prezydenta miasta Zabrze za realizację imprezy plenerowej „Polonez Maturzystów”.
 4. Podziękowanie Komitetu Głównego „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej” za udział w XXXI edycji.
 5. Podziękowanie Prezydenta miasta Zabrze za wieloletnie zaangażowanie w edukację ekologiczną „Tydzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”.
 6. Podziękowanie Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Gliwicach za organizację tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego oraz udział w pracach komisji rejonowej z języka polskiego

VI.  Pozostałe dziedziny

 1. Otrzymanie certyfikatu „Śląska Szkoła Jakości”.
 2. Otrzymanie certyfikatu „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”.
 3. Organizacja V debaty Młodzieżowej Grupy Liderów nt. „Prawa Dzieci i Młodzieży”(grudzień 2007r).
 4. Organizacja VI debaty „Tolerancja”(06 czerwiec 2008r).
 5. Certyfikat uczestnictwa w programie „Interaktywny Program Edukacyjny na temat Praw Dzieci i Młodzieży-Młodzież dla Młodzieży”.
 6. Certyfikat – opiekun Młodzieżowych Grup Liderów.
 7. Organizacja imprezy plenerowej „Polonez Maturzystów”. – spektakl „Requiem dla matek i żon”,
  - udział ogólnopolska konferencja popularnonaukowa o życiu i działalności rtm. Witolda Pileckiego „Zamelduj, że rozkaz wykonałem" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – konferencja „Jednostka przeciw totalitaryzmom –w 60. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego” zorganizowana przez wicemarszałka Senatu RP Z. Romaszewskiego, IPN, DIH – odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego w Krakowie.
 8. Udział w Konferencji Miejskiej "Nauczyciele – miastu Zabrze, Zabrze – Nauczycielom".
 9. II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów.
 10. Realizacja projektu „Dotknij wiedzy” w ramach „Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, wycieczki klas gimnazjalnych.
 11. Prowadzenie akcji charytatywnej na rzecz Domu Dziecka
 12. Koncert Charytatywny którego celem było zebranie pieniędzy na operację ucznia naszej szkoły.
 13. ścisła współpraca ze strukturami samorządowymi-Zabrzańską Radą do spraw Młodzieży. Na mocy Zarządzenia nr 41/WO/2008 Prezydenta Miasta Zabrze z dniem 30 stycznia 2008r. Nauczyciel pan Marek Matlok został powołany do Zespołu Koordynatorów „Zabrzańskiej Rady do spraw Młodzieży”, a uczennica Daria Nowak do działalności w tej Radzie.