Rekrutacja w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu

 

 

; 

 

K I E R U N K I    K S Z T A Ł C E N I A


 

 1. TECHNIKUM NR 3 -szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa

  • Technik informatyk – bloger, youtuber, influencer – OPIS ZAWODU
  • Technik elektryk – współpraca z firmą TAURON DYSTRYBUCJA S.A.- OPIS ZAWODU
  • Technik automatyk -  OPIS ZAWODUNOWOŚĆ!!
  • Technik przemysłu mody – OPIS ZAWODU- NOWOŚĆ!!
 2. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 4
 3. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • Profil ogólny – KLASA STEWARDESSA I STEWARD
  • Profil ogólny – klasa sportowa – PIŁKA NOŻNA – MSPN "Górnik Zabrze" – OPIS KLASY – PLIK PDF
 4. SZKOŁA POLICEALNA NR 3
 • Technik informatyk

 

Z A S A D Y,   T  E R M I N Y,  H A R M O N O G R A M Y  I  K R Y T E R I A   R E K R U T A C J I


 

 1. Zasady rekrutacji do klas pierwszych  ponadgimnazjalnych do XI Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3

 2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych do XI Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3
  i Szkoły Branżowej – I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3

 3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych) tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

 5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

 6. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

 7. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, na rok szkolny 2019/2020.

 8. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 9. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2020.

 10. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach ponadpodstawowych:  5 letnie – Technikum Nr 3, 4 letnie – XI Liceum Ogólnokształcące, 3 letnia – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w roku szkolnym 2019/2020.

 11. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole policealnej: 2 letnia – Szkoła Policealna Nr 3 w roku szkolnym 2019/2020.

 12. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2019/2020 w szkołach ponadgimnazjalnych 4 letnie – Technikum Nr 3, 3 letnie – XI Liceum Ogólnokształcące, 3 letnia – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w roku szkolnym 2019/2020.

 13. Kryteria rekrutacji elektronicznej szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu – 3 – letnie XI Liceum Ogólnokształcące,  4 – letnie Technikum Nr 3, 3 – letnia Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 4.

 14. Kryteria rekrutacji elektronicznej szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu – 4 – letnie XI Liceum Ogólnokształcące,  5 – letnie Technikum Nr 3, 3 – letnia Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 4.

 

     Kwestionariusze osobowe:

   

   

  OPIS KLASY SPORTOWEJ W XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

  W Zespole Szkół Nr 3 w klasie sportowej o specjalności piłka nożna pod patronatem MŁODZIEŻOWEJ SZKÓŁKI PIŁKI NOŻNEJ „GÓRNIK” ZABRZE uczą się przyszli piłkarze, którzy są przygotowywani do kontynuacji kariery piłkarskiej w kraju oraz
  za granicą. Zajęcia sportowe w ilości dziesięciu godzin tygodniowo prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerów MSPN GÓRNIK Zabrze na obiektach sportowych MOSiR, Walka Zabrze i Zespołu Szkół Nr 3 (siłownia, wielofunkcyjne nowe boisko). Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są zajęcia dodatkowe, a w okresie ferii i wakacji organizowane są przez MSPN GÓRNIK Zabrze obozy sportowe.
   
  Nasi uczniowie pod patronatem MSPN GÓRNIK Zabrze biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podokręg Zabrze oraz Śląski Związek Piłki Nożnej. Ponadto biorą udział w licznych turniejach organizowanych w kraju i za granicą. Mogą pochwalić się wieloma sukcesami na szczeblu Mistrzostw Śląska oraz Mistrzostw Polski w rożnych kategoriach wiekowych.
   
  W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Realizuje się w niej rozszerzony program nauczania z: języka polskiego i języka angielskiego ze względu na przygotowanie do matury oraz dodatkowe dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wybierane przez ucznia spośród ośmiu przedmiotów. Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z matematyki, uczniowie tej klasy mają w ramach przedmiotu uzupełniającego zajęcia „Matematyka w praktyce”.
   

  EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM ODBĘDZIE SIĘ 23 MAJA 2019 R. O GODZ.15.00 NA BOISKU SZKOLNYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 118.

  EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ ODBĘDZIE SIĘ 24 MAJA 2019 R. O GODZ.15.00 NA BOISKU SZKOLNYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 118.

   

   

  OPIS ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

  Informatyka to nowoczesna i wciąż bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje.
  Obecnie technik informatyk to atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach, powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z pięciu najpopularniejszych, poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów w Polsce oraz na świecie.
   
  Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci naszego technikum mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są wykorzystywane komputery.
   
  Dobrze wykwalifikowanych informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego czy tworzące sieci komputerowe. Zawód technika informatyka znajduje się na czele zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.
   
  Jesteś osobą, która charakteryzuje się:
  • chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia,
  • zainteresowaniem technicznym,
  • traktowaniem swojego zawodu jak pasji,
  • talentem do przedmiotów ścisłych,
  • umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia,
  • systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań,
  • umiejętnością współpracy w grupie,
  to zawód TECHNIK INFORMATYK jest dla Ciebie!
   
  W naszej szkole nauczysz się:
  • naprawiać i obsługiwać komputery PC oraz urządzenia peryferyjne,
  • tworzyć strony i aplikacje internetowe,
  • tworzyć lokalne sieci komputerowe oraz zarządzać nimi,
  • tworzyć bazy danych oraz administrować nimi,
  • obrabiać cyfrowo dźwięk i obraz,
  • programować w różnych językach i technologiach.
  Dodatkowo, w ramach zajęć możesz pozyskać umiejętności menedżera treści publikowanych w Internecie. Youtuber, Social Media Manager – to z pewnością zajęcia dla Ciebie! Jeśli chcesz nauczyć się nagrywać i montować filmy, które będziesz mógł zamieszczać w serwisie Youtube – nie zwlekaj! Czekamy na Ciebie!
  Rola YouTube’a w marketingu internetowym jest olbrzymia. Specjaliści ds. marketingu właśnie ten kanał komunikacji uznają obecnie za jeden z ważniejszych zarówno jako elementu kompleksowej strategii marketingowej firmy, jak również formy kontaktu z klientami.Wiedza i umiejętności zawodowe zdobyte w Technikum Nr 3 pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
   
  Absolwent Technikum informatycznego zdobędzie następujące kwalifikacje:
  • INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje DYPLOM TECHNIKA.
   

   

  OPIS ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK
   
  ZAWÓD TECHNIK ELEKTRYK 
  JEST ZAWODEM ATRAKCYJNYM I POSZUKIWANYM NA RYNKU PRACY.
   
  Technik elektryk – Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.
  Przyszli Technicy-Elektrycy rozpoczynają zdobywanie wiedzy praktycznej w PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ, która jest regularnie wzbogacana o nowe wyposażenie. Dysponuje również komputerami z profesjonalnym oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych i badań odbiorczych, projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.Współpracujemy z Politechniką Śląską, z Wydziałem Elektrycznym, na którym w specjalistycznych laboratoriach maszyn elektrycznych odbywają się zajęcia. Firma Tauron objęła patronatem nasza szkołę, dzięki tej współpracy uczniowie odbywają praktyki w firmie Tauron oraz uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach organizowanych na terenie naszej szkoły.
   
  Technik elektryk o specjalności „inteligentne instalacje elektryczne” będzie przygotowany do:
  • projektowania systemów zarządzania energią w nowoczesnych budynkach i mieszkaniach,
  • montowania sterowników oświetlenia, żaluzji, monitoringu, alarmów, klimatyzacji, wentylacji,
  • sterowania urządzeniami w technologii bezprzewodowej,
  • lokalizowania uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji w „inteligentnych domach”,
  • konserwacji i naprawy układów automatyki,
  • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych do inteligentnych domów,
  • wykonywania prac montażowych i eksploatacyjnych w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów „inteligentnych domów”.
  Technik elektryk o specjalności „ inteligentne instalacje” może znaleźć zatrudnienie w:
  • zakładach energetycznych,
  • firmach naprawiających sieci inteligentne,
  • biurach projektowych jako projektant inteligentnych instalacji
  • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego
  • do inteligentnego domu,
  • firmach projektujących i montujących instalacje inteligentne,

  Absolwent naszej szkoły może też założyć własną działalność gospodarczo-usługową (np. usługi elektroinstalacyjne sieci inteligentnych).

  Ponadto, absolwent Technikum elektrycznego zdobędzie następujące kwalifikacje:

  • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

   

  OPIS ZAWODU TECHNIK AUTOMATYK
   
  Technik automatyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności.Dziś trudno sobie wyobrazić zakłady produkcyjne bez maszyn i robotów. To właśnie automatycy zajmują się projektowaniem, montażem i uruchamianiem linii produkcyjnych, dbają również o to, aby działały one prawidłowo.
  Technik automatyk może pracować w różnych gałęziach przemysłu, motoryzacyjnym, elektromaszynowym, lotniczym, włókienniczym, spożywczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i instalacji automatyki. Znajduje również zatrudnienie w placówkach serwisujących układy instalacji automatyki, maszyny i urządzenia, w stacjach serwisowych i diagnostycznych.
  Po ukończeniu szkoły, technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu elementów i urządzeń automatyki i sterowania, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń elektrycznych. Zdobędzie również wiedzę z zakresu programowania sterowników przemysłowych PLC, sterowania systemów oraz dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Nauczy się diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.
   
  Nauka w zawodzie technik automatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
   
  • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.
  • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.
   
  Absolwent szkoły w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   
  W zakresie kwalifikacji ELM.01.Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:
  • montowania układów automatyki przemysłowej,
  • uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
  • obsługi układów automatyki przemysłowej.
   
  W zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:
  • organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
  • wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
  • wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.
   
  W ramach kwalifikacji uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   
  • montażu urządzeń i instalacji automatyki;
  • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
  • obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
  • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
  • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki;
  • programowania sterowników PLC;
  • konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
  • oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji automatyki;
  • lokalizacji uszkodzeń urządzeń i instalacji automatyki;
  • określania rodzaju i zakresu napraw urządzeń i instalacji automatyki;
  • usuwania uszkodzeń urządzeń i instalacji automatyki.
   
  Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:
  • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,
  • służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
  • warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
  • firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,
  • warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,
  • placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
  • zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
  • specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej.

   

  OPIS ZAWODU TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
   
  Technik przemysłu mody to zawód dla osób kreatywnych, ciekawych nowości ze świata mody i interesujących się projektowaniem odzieży. 
  Sytuacja w branży odzieżowej zmieniła się wraz ze wzrostem oczekiwań klientów wobec jakości produktów i marketingu, stąd zapotrzebowanie na ten zawód.
  Technik przemysłu mody to osoba, która opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz wytwarza takie wyroby, posługując się odpowiednimi maszynami i urządzeniami i/lub organizuje i kontroluje procesy wytwarzania odzieży oraz ją projektuje. Osoba wykonująca ten zawód może również promować kolekcję odzieżową oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą.
   
  Technik przemysłu mody to kierunek, który pozwoli Ci nauczyć się:
  • rozróżniać rodzaje wyrobów odzieżowych i określać ich przeznaczenie;
  • wykonywać rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych;
  • posługiwać się projektami wyrobów odzieżowych;
  • wykonywać rysunki techniczne elementów wyrobów odzieżowych;
  • rozróżniać surowce włókiennicze oraz określać ich właściwości;
  • rozróżniać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie oraz określać ich właściwości i zastosowanie;
  • charakteryzować metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
  • wykonywać badania organoleptyczne surowców i wyrobów włókienniczych;
  • charakteryzować metody konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych;
  • wykonywać pomiary krawieckie;
  • rozróżniać rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych oraz określać ich zastosowanie;
  • rozróżniać szwy maszynowe i określać ich zastosowanie;
  • rozpoznać rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania odzieży;
  • rozróżniać mechanizmy w maszynach i urządzeniach odzieżowych oraz określać ich funkcje;
  • określać zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  Wszystkie te umiejętności zdobędziesz w dwóch kwalifikacjach:
  • A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
  • A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
   
  Kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody w Technikum Nr 3 ponadto umożliwia absolwentom podjęcie pracy w:
  • salonach mody,
  • studiach fotograficznych,
  • zakładach projektujących i wytwarzających odzież,
  • firmach zajmujących się marketingiem mody,
  • możesz również założyć własną firmę w branży odzieżowej.
  Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje DYPLOM TECHNIKA.
   

  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – OPIS ZAWODÓW

  ELEKTRYK

  • Elektryk to zawód z bogatą historią, tradycjami oraz z ciągłym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Instalujei uruchamia maszyny oraz urządzenia elektryczne. Do jego zadań należy również dokonywanie przeglądów technicznych, konserwacja oraz naprawa instalacji maszyn, urządzeń elektrycznych. Wykonuje pomiary oraz próby po wykonanym montażu maszyn i urządzeń. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • Elektryk to fachowiec posiadający wiedzę z zakresu elektryki, przepisów i zasad bhp oraz ochrony p.poż. ochrony środowiska, ergonomii. Biegle posługuje się dokumentacją techniczną, schematami, zna aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące instalacji.
  • Wykonywanie tego zawodu wymaga zdolności manualnych, umiejętności precyzyjnego posługiwania się narzędziami i sprzętem. Elektryka powinna cechować dokładność, precyzyjność oraz dbałość o porządek na swoim stanowisku pracy, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.
  • Według danych z okresu kilkunastu lat publikowanych przez Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy zawód elektryka to wciąż pewna praca, solidne zarobki, duże możliwości rozwoju oraz brak uzależnienia od pracodawcy ponieważ dużo osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

   

  DEKARZ

  Dekarz to osoba zajmująca się na co dzień pokrywaniem i naprawianiem, konserwacją dachów materiałami dekarskimi różnego typu. Zakłada on, konserwuje oraz remontuje sprzęt służący do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, świetliki i włazy.

   
  Dekarz wykonuje jeden z ważniejszych elementów budowli, jakim jest pokrycie dachu. Dach składa się z trzech części: konstrukcji nośnej, podkładu i poszycia dachowego. Dziełem dekarza jest poszycie, a więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi. Dobre wykonanie poszycia dachowego ma ogromny wpływ na trwałość obiektu. Chodzi głownie o to, by zabezpieczało przed wilgocią, musi też wytrzymać podmuchy wiatru i zmiany temperatury otoczenia. 
  Uzupełnieniem większości dachów są urządzenia do odpływu wody, na przykład rynny i rury spustowe,  ich instalacją również zajmuje się dekarz-blacharz. Trudno jednocześnie rozstrzygnąć, czy stanowisko pracy dekarza to dach, czy może warsztat, a praca na dachu jest tylko montażem wcześniej przygotowanego w warsztacie poszycia dachowego. 
  Praca w tym zawodzie dzieli się na dwa wyraźne etapy. Pierwszy z nich to praca na ziemi, najczęściej w warsztacie lub obok budynku, a drugi to prace na dachu - montaż elementów poszycia.
   
  Do głównych obowiązków dekarza zalicza się:
  • krycie dachów,
  • wykonywanie izolacji dachowych i stropodachowych,
  • obijanie blachą elementów drewnianych, a także montowanie rynien i rur spustowych,
  • ustalanie na podstawie rysunków zakresu i rodzaju robót dekarskich, niezbędnych materiałów oraz sprzętu, maszyn i narzędzi,
  • ocena jakości materiałów wykorzystywanych do robót blacharsko-dekarskich,
  • wykonywanie przedmiarów, obmiarów oraz inwentaryzacji i rozliczeń zakończonych robót dekarskich.
  Do podjęcia nauki w  zawodzie dekarz niezbędne są zdolności manualne, a także wyobraźnia przestrzenna, dokładność, sumienność oraz dobry refleks
  Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są przede wszystkim wszelkiego rodzaju zaburzenia równowagi, a także poważne wady wzroku. Dekarz nie może mieć także lęku wysokości, gdyż zdecydowana większość jego obowiązków wykonywana jest na znacznych wysokościach.
   
   
  KRAWIEC
   
  Krawiec to zawód, który zawsze cieszył się dużą popularnością. Profesja ta jest jedną z najstarszych wśród zawodów rzemieślniczych. Praca krawca polega głównie na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, stworzeniu formy, wycięciu na jej podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, uszyciu, dokonaniu poprawek po przymiarce, wykończeniu oraz przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku.
  Jeśli masz zamiłowanie do modelowania i szycia, interesujesz się trendami w modzie, nowymi materiałami, nowymi technikami szycia, jesteś otwarty, ciekawy tego, co jest na topie, wybierz zawód krawca. Będziesz mógł realizować własne ambicje, wyzwania. Szycie znów stało się modne!!!
   
  Ucząc się w Szkole Branżowej w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu w zawodzie krawiec, nauczysz się m.in.:
  • czytać rysunek żurnalowy;
  • wykonać rysunek modelowy wyrobu odzieżowego na sylwetce podstawowej;
  • dobrać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do podstawowych wyrobów odzieżowych z uwzględnieniem ich funkcji użytkowych oraz zasad konserwacji;
  • odczytać podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych;
  • przygotować podstawowe maszyny i urządzenia do podjęcia pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • obsłużyć podstawowe maszyny i urządzenia zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wykonać formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych;
  • wykonać modelowanie konstrukcyjne i wtórne podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z projektem plastycznym i aktualną linią mody;
  • objaśnić zasady obliczania zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich w przemysłowej produkcji odzieży;
  • obliczyć zużycie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich w produkcji usługowo – miarowej;
  • wykonać kolejne etapy procesu wytwarzania podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz wymaganiami technologicznymi;
  • zorganizować własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowymi;
  • zastosować zasady kontroli zapewniające wysoką jakość wyrobów odzieżowych;
  • objaśnić zasady organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie odzieżowym i w zakładzie usługowym;
  • objaśnić zasady określania rentowności wyrobu odzieżowego;
  • określić i ocenić własne umiejętności zawodowe w zależności od wybranej drogi zawodowej;
  Absolwenci naszej szkoły branżowej mogą być zatrudnieni w nowoczesnych zakładach szwalniczych, w firmach krawieckich bądź otworzyć własną działalność.