Umowa patronacka z firmą KOPEX ELECTRIC SYSTEMS SA

W środę 2 października 2013 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu została podpisana umowa patronacka z firmą KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A. – obecnie istniejącą pod nazwą Elgór + Hansen Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. zajmującą się produkcją i obsługą aparatury elektrycznej dla górnictwa.


Dzięki niej uczniowie klas w zawodzie Technik Elektryk o specjalności górniczej będą mieli możliwość praktycznej nauki zawodu na sprzęcie dostarczonym do szkoły przez firmę Elgór + Hansen, ponadto, będą mogli odbywać praktyki w oddziałach firmy. Uczniom z najlepszymi wynikami firma proponuje pracę.

Więcej informacji na temat tej firmy na stronie głównej Elgór + Hansen
 

NOWE KIERUNKI
!!! Klasa mundurowa – straży pożarnej oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej ZAPRASZAMY !!!
FUNDACJA ROSA
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
Chmurka aktualności
70 – LECIE SZKOŁY!