Zebrania rodziców

 

WYWIADÓWKI
2019-2020
 
DATA
KLASY
12 IX 2019
czw
GODZ. 16:30
Klasy 1
GODZ. 17:00
Klasy 2 i 3 tech oraz 2 LO
Klasy maturalne
12 XI 2019
wt
 
GODZ. 17:00
Klasy kończące – informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach
(wystawanie ocen – do12 XII 2019)
 Pozostałe klasy – informacja o postępach uczniów w nauce (konsultacje)
17 XII 2019
wt
GODZ. 17:00
Wszystkie klasy oprócz klas kończących
(zagrożenia i proponowane oceny śródroczne)
(wystawianie ocen – do 27 I 2020)
5 II 2020
śr
GODZ. 16:30
Wszystkie klasy – informacja o ocenach semestralnych, bieżącym ocenianiu, rozpoczęcie II sem.
16 III 2020
pn
GODZ. 17:00
Klasy kończące – informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach
(wystawanie ocen – do17 IV 2020)
 Pozostałe klasy – informacja o postępach uczniów w nauce (konsultacje)
18 V 2020
pn
GODZ. 17:00
Wszystkie klasy – zagrożenia i informacja o proponowanych ocenach rocznych
(wystawanie ocen – do18 VI 2020)