Kontakty szkoły z partnerami polskimi i zagranicznymi

 

   1  Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi

         1.1. Współpraca w Projekcie Programu Comenius

         1.2. Współpraca w Projekcie Programu eTwinning

         1.3. Współpraca w Projekcie Programu "Moje Miasto"

         1.4. Projekt programu "Praktyka czyni mistrzem"

         1.5. Wymiana młodzieży 

         1.6. Współpraca z pozostałymi partnerami

   2.. Wykorzystanie IT w podjętych działaniach

   3. Prezentacja multimedialna poświęcona kontaktom uczniów i nauczycieli z partnerami w kraju i za granicą.

 

1.  Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi

 

Technologia informacyjna jest nie tylko ważnym narzędziem służącym do osiągnięcia celów, jest także celem sama w sobie dla projektów w jakich uczestniczą uczniowie i nauczyciele szkoły we współpracy z partnerami w Polsce jak i zagranicą.

 

1.1. Współpraca w projekcie Programu Comenius

PROJEKT    PROGRAMU    COMENIUS

 

Szczegóły projektu Comenius  realizowanego w ZS3 znajdują się na podstronie  szkolnej witryny internetowej:

http://zs3zabrze.pol.pl/?page_id=2302

 

Uczniowie i nauczyciele szkoły uczestniczą w projekcie programu Uczenie się Przez Całe Życie (Longlife Learning Programme – LLP) – Comenius. Jako szkoły partnerskie w projekcie uczestniczą:
 • Meric Anadolu Lisesi, Bursa, Turcja,
 • Escola Secundaria Marques de Pombal, Lizbona, Portugalia,
 • Liceul de Arta “Ioan Sima”, Zalau, Rumunia.
Działania prowadzone są pod hasłem „YOU CAN’T TEACH AN OLD DOG NEW TRICKS, OR CAN YOU…?”. Technologia informacyjna w projekcie tym odgrywa zasadniczą rolę. Działania prowadzone przez uczniów i nauczycieli kierowane są do społeczności lokalnej w szczególności do osób starszych. Obecnie „stary pies” musi dostosować się do zmieniającego się społeczeństwa bardzo szybko aby nie pozostać w tyle. Dlatego projekt angażuje młodych ludzi w walkę z wykluczeniem cyfrowym ludzi starszych.
 
Celem młodych ludzi uczestniczących w projekcie jest nauczenie tych, którzy tego potrzebują podstawowych umiejętności obsługi komputera, takich jak użycie edytora tekstu, komunikatorów internetowych, surfowania po sieci, używania portali społecznościowych lub bankowości elektronicznej.
 
Poprzez uczenie innych uczniowie powtórzą i utrwalą własne wiadomości, zrozumieją również naturę procesu uczenia się. Ponadto praca z krewnymi i sąsiadami wpłynie na wzmocnienie więzi rodzinnych, a zaangażowanie instytucji lokalnych dostarczy uczniom koniecznego doświadczenia w pracy z władzami. Co więcej, współpraca z rówieśnikami z innych krajów europejskich pozwoli nie tylko na głębszy wgląd w problemy, z którymi się borykają, ale też na porównanie i skontrastowanie różnych kultur, a co ważniejsze – znacząco poprawi znajomość języka angielskiego uczniów.
 
1.2 Współpraca w projekcie programu eTwinning
 
 
Szkoła trzykrotnie włączyła się do międzynarodowej współpracy szkół w akcji eTwinning. Z założenia „jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.” (http://www.etwinning.pl/czym-jest-etwinning)
 
Dwa projekty dotyczące życia młodzieży w Europie nagrodzone zostały ogólnopolskimi Odznakami Jakości, trzeci realizował przedsięwzięcie związane kuchnią. Nosił tytuł, „Auf Deutsch übers Essen” („O jedzeniu po niemiecku”), a jego celem nadrzędnym było poznanie przyzwyczajeń żywieniowych partnerów oraz odkrycie, że gastronomia jest odzwierciedleniem kultury każdego kraju. Krajem partnerskim uczniów naszej szkoły były Czechy, a współpraca z nimi przebiegała bardzo owocnie. Uczniowie wymienili się korespondencją, tworzyli wspólnie słownik kulinarny w trzech językach, a zadania umieszczali na platformie Twinspace – wirtualnym miejscu spotkań z czeskimi partnerami. 
 
Zakończenie projektu miało miejsce w grudniu 2010 r., kiedy to przedstawiono społeczności szkoły stronę internetową ze słownikiem, nad którym pracowaliśmy. Dzięki współpracy polsko – czeskiej młodzież nie tylko miała szansę poznać swoich rówieśników z Czech i pogłębić swą wiedzę z zakresu słownictwa kulinarnego, ale także miała okazję poprawić swe sprawności językowe oraz kompetencje informatyczne. 
 
 
1.3. Współpraca w projekcie programu „Moje miasto”
 
O kilku lat uczniowie i nauczyciele szkoły uczestniczą w konferencjach realizowanych w ramach Europejskiego Projektu Edukacyjnego „Moje Miasto”, które patronatem objęła Prezydent Miasta Zabrze, pani Małgorzata Mańka Szulik. Corocznie w sympozjach bierze udział wielu przedstawicieli szkół polskich jak i zagranicznych. Dotychczas młodzież uczestnicząca w projekcie miła okazję zaprezentować swoje rodzinne miasto poprzez udział w konkursie fotograficznym, filmowym, dyskusji na temat roli samorządu, czy sportu w swoim mieście. Prace młodzieży zawsze są wysoko oceniane i prezentowane wśród gości z kraju i z zagranicy uczestniczących w konferencji.
 
Jako szkoła nie tylko uczestniczymy w konferencjach, ale również wspieramy władze samorządowe w jej organizacji poprzez kontakt mailowy z uczestnikami konferencji, opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych wykorzystując do tego narzędzia technologii informacyjnej.
Z kolei, jako uczestnicy, nasza młodzież stosuje TI do wykonania prac konkursowych na cele konferencji tzn. plakatów, zdjęć, filmów.
 
  
 
 
 
                                                                           
1.4. Projekt programu „Praktyka czyni mistrzem”
 
Projekt „Praktyka czyni mistrza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 3.4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i kierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem działań projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli, którzy w czasie trwania projektu odbywają praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, charakterystycznych dla zawodu, którego uczą, jak również poznanie nowych technologii.
Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w 3 tygodniowych praktykach w nowoczesnych firmach, propagujących najnowsze rozwiązania. Dzięki uzyskaniu dostępu do nowych technologii, opierając się na uzyskanej w czasie praktyk wiedzy, nauczyciele dążyli do wprowadzenia w obręb materiału realizowanego w czasie zajęć lekcyjnych i praktycznych, nowych, unowocześnionych treści programowych.
Produktem finalnym nauczycieli uczestniczących w projekcie są opracowane przez nich z zastosowaniem nowoczesnych technologii materiały do wykorzystania przez nich na zajęciach lekcyjnych.
 
 
1.5. Wymiana młodzieży
 
Wymiana młodzieżowa z niemiecką szkołą Wilhelm Bracke Gesamtschule z Braunschweig niosła nadzieję na lepsze poznanie się dwóch narodów, na nawiązanie przez młodzież nowych kontaktów, poznania odrębnych kultur, zwyczajów panujących w rodzinach, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz zachęcenia do nauki języków obcych.W fazie przygotowań posługiwaliśmy się Internetem oraz telefonem do komunikowania się z niemieckim koordynatorem, nasi uczniowie nawiązali kontakt mailowy, dzięki czemu mogli lepiej się poznać i doskonalić swoje umiejętności językowe.
Podczas wymiany (05.10.08-11.10.08) młodzież miała okazję poznać bliżej życie swoich rówieśników, zwiedzić wiele ciekawych miejsc, doskonalić umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, angielskim i francuskim. Uczyli się pracy w parach i w grupach. Mieli okazję poznać codziennie życie swoich niemieckich rówieśników i brać w nim czynny udział. Poznali też lepiej siebie i stali się zorganizowaną grupą.
W odpowiedzi na naszą wizytę (18.04.2009-25.04.2009) gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży z Braunschweig. Młodzież uczestniczyła w wycieczce po Krakowie i  Oświęcimiu, zwiedziła Muzeum Chleba w Radzionkowie,  Palmiarnię i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach,  Kopalnię Guido, Teatr Nowy w Zabrzu oraz uczestniczyła w zajęciach szkolnych.
To z czego możemy być najbardziej dumni to integracja grupy, młodzieży polskiej i niemieckiej. Uczniowie pokonali barierę językową i kulturową oraz co najważniejsze nawiązali wiele nowych kontaktów, które przez cały czas są utrzymywane w formie rozmów telefonicznych, pisania smsów, e-maili oraz listów. Młodzież niemiecka zapytana o wrażenia z pobytu w Polsce chwaliła przede wszystkim polską gościnność, dobrą kuchnię, serdeczność oraz przywiązanie Polaków do tradycji.
 
 

1.6. Współpraca z pozostałymi partnerami

 •  Policja i Straż Miejska w Zabrzu

Od wielu lat szkoła współpracuje z Policją i Strażą Miejską w Zabrzu w realizacji projektów związanych z obchodami w lutym dnia Bezpiecznego Internetu oraz w zdobywaniu przez młodych ludzi karty motorowej.

W ramach corocznego Międzyszkolnego Zabrzańskiego Konkursu Informatycznego „Bezpieczny Uczeń”, którego współorganizatorem konkursu jest Straż Miejska Zabrze odbywają się prelekcje na tematy związane z cyberprzestępczością. W zeszłym roku bardzo ciekawy wykład pt. „Cyberprzestępca – kto to jest?”  poprowadzony został przez pracowników Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu: przedstawiciela Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz przedstawiciela Zespołu Teleinformatyki.

   

 

W ramach współpracy z Policją uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczestniczyli w szkoleniu profilaktyczno-edukacyjnym pt. "Rowerzysta i motorowerzysta na drodze".  Uczniowie słuchali uwag prowadzącego spotkanie asp. z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Policjant zwrócił uwagę na zmiany w przepisach dotyczących rowerzystów oraz na zasady ostrożności podczas jazdy rowerem i motorowerem. Na koniec uczniowie mogli spróbować swoich sił pokonując rowerem specjalnie dla nich przygotowany tor przeszkód.  
 
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Od lata szkoła współpracuje z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu realizując wspólnie projekty często z zastosowaniem technologii informacyjnej. W zeszłym roku w ramach obchodów XIX Tygodnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wykonali prace konkursowe i zdobyli wyróżnienia w konkursach informatycznych na stronę internetową „Pozytywna energia w mojej gminie” i konkursie fotograficznym „Moc natury”.

 

 • Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
W ramach współpracy z miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu uczniowie szkoły zaangażowani w Festiwal Ekologicznych Projektów Gimnazjalnych, przedstawili swój projekt pod tytułem "Jaki jest wpływ nikotyny na zdrowie człowieka?". Projekt ten zdobył uznanie publiczności zdobywając III miejsce. TI wykorzystali do stworzenia prezentacji multimedialnej wspomagającej ich wykład.
Prezentację i plakat wykonali także uczniowie Ekozespołu uczestniczący w międzyszkolnym konkursie „Ekologia w moim mieście” w ramach obchodów Dnia Ziemi. Uczestnicy konkursu przedstawiali swoje prace korzystając z urządzeń TI w sali konferencyjnej Kąpieliska Leśnego w Zabrzu-Maciejowie.

 

 • Firmy patronackie
Szkoła nawiązała współprace z firmami patronackimi. Przedstawiciele firm są częstymi gośćmi w szkole, przedstawiając młodzieży ciekawe prelekcje na tematy związane z gospodarką, rynkiem pracy i firmą. Korzystając z możliwości finansowych tych firm szkoła wykonuje plakaty, banery, ulotki reklamowe promujące nowe kierunki kształcenia, a także budujące pozytywny wizerunek firm. Autorami projektów tych materiałów promocyjnych są nauczyciele szkoły stosujący technologię informacyjną.

1. Umowa z EMITER

26 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Zabrzu została podpisana umowa o współpracy między Urzędem Miejskim w Zabrzu, Zespołem Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego oraz firmą EMITER. Umowa ta dotyczy otwarcia od września 2012 roku nowej klasy w zawodzie TECHNIK TELEINFORMATYK.  Firma Emiter posiada studio inteligentnego domu  z bardzo nowoczesnym wyposażeniem. W ramach umowy firma Emiter proponuje uczniom naszej szkoły: praktyki zawodowe w celu zwiększenia szansy uczniom na zatrudnienie w firmie Emiter po ukończeniu szkoły, szkolenie certyfikacyjne Inteligentny Dom Teletask, spotkania ze specjalistami z firmy Emiter, szkolenia pokazowe z systemów Inteligentnego Domu, konferencje naukowe.

 

   

 

2. Umowa z Kompanią Węglową

26 kwietnia 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Zabrze i Kompanią Węglową S.A. w związku z utworzeniem w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu oddziałów szkoły policealnej w zawodzie: TECHNIK ELEKTRYK – SPECJALNOŚĆ GÓRNICZA. W ramach porozumienia Kompania Węglowa S.A proponuje uczniom naszej szkoły: praktyki zawodowe w wyznaczonych kopalniach w celu zwiększenia szansy uczniom na zatrudnienie, zapewnienie zatrudnienia absolwentom kończącym naukę, dodatkowe szkolenia bhp, spotkania ze specjalistami, instruktorami zawodu posiadającymi pełne kwalifikacje.

 

 • Media
Klasy liceum ogólnokształcącego o profilu dziennikarskim nawiązały stałą współpracę  mediami. Do działań jakie należałoby wymienić w ramach tej współpracy należą: wizyty prezenterów TV Silesia w szkole, wizyty uczniów w Polskim Radio Katowice, wizyty uczniów w TV Zabrze.
Dzięki tak prowadzonej współpracy uczniowie mogą dowiedzieć się, z jakimi wyrzeczeniami, ale i korzyściami wiąże się praca w TV i radio oraz przypomnieć sobie wiele pojęć związanych z pracą dziennikarza – reportera. Uczniowie zwiedzają profesjonalne studio nagrań muzycznych z salą koncertową, studio realizacji programów radiowych, pokoje dziennikarzy, a także salę muzealną. Ponadto, uczniowie poznają pracę dziennikarza przy mikrofonie oraz w terenie. Uczniom udaje się zobaczyć, jak nagrywane są audycje i w jaki sposób montuje się program. Sami również mają możliwość wypróbowania swych sił przed kamerą.
(Reportaż z lekcji dziennikarstwa w studio TV Zabrze można zobaczyć w wiadomościach TV Zabrze z 27 września 2011 r. (www.tvzabrze.eu).)
 
 

   2. Wykorzystanie IT w podjętych działaniach

              2.1. Wyszukiwanie informacji w sieci, opracowywanie i wydruk materiałów na szkolną gazetkę ścienną promującą projekt.

              2.2. Tworzenie materiałów promocyjnych projektów

 • Wykonanie prezentacji w celach promocyjnych projektu.
 

 • Wykonanie reklamy w formie roll-up promującej projekt Comenius.


 • Prace nad szkicem i wykonanie logo projektu Comenius.
 • Wykonanie prezentacji promującej projekt comenius.

 
 • Przygotowanie artykułu do gazetki szkolnej.
 • Przygotowanie prezentacji dla klas pierwszych promującej projekty w szkole.
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Dziennikarstwo w szkole”
 • Przygotowanie plakatów, ulotek promujących nowe kierunki kształcenia przy współpracy z firmami

 

2.3. Tworzenie prezentacji multimedialnych z pobytów w krajach partnerskich.

 • Stworzenie prezentacji multimedialnej na podsumowanie wizyty zagranicznych partnerów w Zabrzu.

 

 • Wykonanie prezentacji multimedialnej na podsumowanie wizyty w Turcji.

 

 

 

 • Wykonanie prezentacji podsumowującej wizytę w Lizbonie.

 

 

 
 2.4. Tworzenie stron internetowych, profili portali społecznościowych.

  

 

 • Strona konkursu informatycznego w ramach obchodów Tygodnia Ziemi
 
2.5. Tworzenie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w celu realizacji zadań wynikających z projektu.
 • Opracowywanie konspektów zajęć informatycznych dla osób starszych.
 • Tworzenie scenariuszy zajęć i prezentacji multimedialnych w projekcie „Praktyka czyni mistrzem”
2.6. Tworzenie prac konkursowych
 • Tworzenie filmu „Sport w moim mieście”,
 • Tworzenie plakatów,
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych,
 • Tworzenie stron internetowych.
2.7. Prowadzenie korespondencji mailowej.
2.8. Wykorzystanie multimediów w czasie prelekcji i pokazów w szkole.