Egzaminy w roku szkolnym

2019/2020

Egzamin maturalny

– Harmonogram egzaminów

– Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

– Komunikat o dostosowaniach

– Komunikat o przyborach

Egzamin zawodowy

Informujemy, że termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec/lipiec 2020 upływa:

–  7 lutego 2020 dla uczniów zdających egzamin w FORMULE 2017,

–  22 lutego 2020 dla uczniów zdających egzamin w FORMULE 2012 .

Deklaracje dostępne są w sekretariacie szkoły, u wicedyrektora oraz na stronie OKE i CKE.

Uczniowie, którzy przystępowali do sesji styczeń/luty 2020 i otrzymają 20 marca 2020 informację o niezdanym egzaminie, będą mogli złożyć deklarację na egzamin poprawkowy do 27 marca 2020.

Wszystkie deklaracje proszę składać do wicedyrektora (pokój 108) lub dyrektora szkoły.