Konkursy i osiągnięcia

 

   1.  Wykaz i opis konkursów, jakie organizowała szkoła o zasięgu szkolnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym

    2. Wykaz i opis konkursów o zasięgu lokalnym organizowanych cyklicznie przez ZS Nr 3 od kilku lat.

Konkursy w pierwszym semestrze 2017/2018

                Konkursy w roku szkolnym 2012/2013

                Konkursy w roku szkolnym 2011/2012

                Konkursy w roku szkolnym 2010/2011

 

   3.  Najważniejsze osiągnięcia uczniów 

         3.1. Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013

         3.2. Osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012

         3.3. Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

        

 

 

1. Wykaz i opis konkursów, jakie organizowała szkoła o zasięgu szkolnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

 

Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu od paru lat jest organizatorem wielu zabrzańskich konkursów, między innymi:
 
 
1.   Międzyszkolny Zabrzański Konkurs Informatyczny "Bezpieczny Uczeń".
 
       Tematyka konkursu wiąże się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym. Konkurs organizowany jest od 2010/20011 roku, a jego współorganizatorem od samego początku jest Straż Miejska z Zabrza.
 
Cele organizacji konkursu
 • Zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę poczucia bezpieczeństwa w sieci.
 • Propagowanie bezpiecznych i etycznych zachowań w sieci.
 • Mobilizowanie młodzieży do zastanowienia się nad cyberprzestępczością.
 • Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
 • Kształcenie umiejętności prezentowania swoich poglądów, zainteresowań w przystępny i ciekawy sposób.
 • Wdrażanie uczniów do twórczej, systematycznej i samodzielnej pracy.
 
Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było stworzenie prezentacji multimedialnej (konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych), filmu lub plakatu (konkurs dla uczniów klas ponadgimnazjalnych) na określony temat związany z bezpieczeństwem. Od paru lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Sponsorami nagród głównych od samego początku jest Firma Ikaria z Łodzi, Firma Kaspersky Lab Polska oraz Urząd Miasta Zabrze.
 
Wybrane prace konkursowe uczniów szkoły
 
         
       
  
  
 
 
 
 
Wojewódzki Konkurs Informatyczny Bezpieczny Uczeń 2014/2015 – V ECYCJA
 

W dniu 11 marca 2015 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „Bezpieczny Uczeń”. Współorganizatorem konkursu już po raz piąty była Straż Miejska z Zabrza. Uroczystość swoją obecnością uświetniła wiceprezydent miasta Zabrze pani Katarzyna Dzióba. Rozdanie nagród poprzedził wykład okolicznościowy pt. „Moje spotkanie z Afryką”, który wygłosiła dr Anna Watoła z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ.

 
 
    
 
Tematyka konkursu wiązała się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem zarówno w świecie rzeczywistym jak i w świecie wirtualnym:
 
1.        ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY – konkurs na plakat dla uczniów klas gimnazjalnych obejmujący tematykę związaną z bezpiecznym poruszaniem się rowerzystów na drodze, z promowaniem odpowiedniego wyposażenia roweru w tym niezbędnego często ratującego życie kasku.
 
2.        BĄDŹ ORYGINALNY, OD DZIŚ LEGALNY – konkurs na plakat lub spot reklamowy kierowany do uczniów klas ponadgimnazjalnych, promujący korzystanie
z legalnego, oryginalnego oprogramowania.
 
Celem konkursu było propagowanie bezpiecznych, odpowiedzialnych i przemyślanych zachowań zarówno w życiu rzeczywistym jak i wirtualnym. Ponadto, celem konkursu było:
 • zwrócenie uwagi na wyposażenie roweru oraz znaczenie kasku – niezbędnego elementu każdego rowerzysty,
 • zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę poczucia bezpieczeństwa na drogach,
 • propagowanie bezpiecznych, etycznych i zgodnych z prawem zachowań w sieci,
 • mobilizowanie młodzieży do zastanowienia się nad odpowiedzialnością karną w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania,
 • promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu,
 • kształcenie umiejętności prezentowania swoich poglądów, zainteresowań w przystępny i ciekawy sposób,
 • mobilizowanie uczniów do twórczej, systematycznej i samodzielnej pracy.
Sponsorzy nagród głównych:   
 • Urząd Miasta Zabrze,
 • Firma Ikaria z Łodzi,
 • Firma Kaspersky Lab Polska,
 • Firma Media Expert.

 
W tym roku jury miało do oceny 54 prace konkursowe.
Zwycięzcami zostali:
 
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA:
 • I MIEJSCE – SKWARNA MAGDALENA – Gimnazjum Nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gliwicach
 • II MIEJSCE – SŁOWIŃSKA ALEKSANDRA – Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Nr 14 w Zabrzu
 • III MIEJSCE – PARLI PATRYCJA – Gimnazjum nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu.
 
Dyplom i nagrody za wyróżnienia otrzymali:
 • NATALIA WITALIS – Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego z Rudy Śląskiej,
 • GRZEGORZ GAJEWSKI – Gimnazjum Nr 15 z Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu.
 
W kategorii SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:
 
 • I MIEJSCE – PRZEDPEŁSKI TOMASZ – Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie,
 • II MIEJSCE – BIGOS KAROLINA – Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie,
 • III MIEJSCE – ADAMCZUK MATEUSZ – IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie
Dyplom i nagrody za wyróżnienia otrzymali:
 • PANDER IZABELA – Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych I Ogólnokształcących w Bytomiu,
 • BASIŃSKA MONIKA – Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie,
 • JANIKIEWICZ KAMIL – Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu,
 • SŁOMCZYŃSKI MARIUSZ – Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie,
 • BACHMANN ADAM – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu
 • HOLECZEK DARIA, NIEDZIELSKA SABINA, WENCEL DOMINIKA, KACZMAREK ANETA – VIII Liceum Ogólnokształcące z Zabrza.

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY!!!

   

NAGRODZONE PRACE

   

I MIEJSCE                          II MIEJSCE              III MIEJSCE
PRZEDPEŁSKI TOMASZ         BIGOS KAROLINA     ADAMCZUK MATEUSZ

        

       WYRÓŻNIENIE – JANIKIEWICZ KAMIL                   WYRÓŻNIENIE BASIŃSKA MONIKA

 


       

WYRÓŻNIENIE                     WYRÓŻNIENIE                               WYRÓŻNIENIE
PANDER IZABELA           SŁOMCZYŃSKI MARIUSZ                BACHMANN ADAM

 
 

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Bezpieczny Uczeń 2013/2014
 

21 marca 2014 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu odbyła się uroczystość rozdania nagród w Wojewódzkim  Konkursie Informatycznym "Bezpieczny Uczeń". Współorganizatorem konkursu już po raz czwarty była Straż Miejska w Zabrzu  Honorowy patronat nad konkursem objęła pani Zdzisława Waniek – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Gliwicach.
 
Uroczystość uświetnił wykład specjalisty z Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą pana Adama Nikolina pt. „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.”
 
W uroczystości uczestniczyli:
 • Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze - pan Jan Pawluch,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu – pan Marian Czochara,
 • Pełniący Obowiązki Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu – pani Mirosława Uziel-Kisińska,
 • Pracownik Wydziału Oświaty w Zabrzu – pani Danuta Stanek,
 • Kom. Wydziału  ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – pan Adam Nikolin.
SPONSORAMI NAGRÓD GŁÓWNYCH JUŻ PO RAZ CZWARTY BYLI:
 1. FIRMA IKARIA Z ŁODZIwiodący dostawca kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT dla biznesu, takich jak ochrona danych, sieci i komputerów.
 2. FIRMA KASPERSKY LAB POLSKAfirma posiada ugruntowaną pozycję jednego z czterech wiodących na świecie producentów oprogramowania antywirusowego.
 3. URZĄD MIASTA ZABRZE.
 
Nagrodzeni zostali:
 
 GIMNAZJUM                                                               
 • I MIEJSCE  - Słowińska Aleksandra –  Gimnazjum Nr 17 z Zespołu Szkół Nr 14 w Zabrzu
 • II MIEJSCE -  Dubiel Bożena – Gimnazjum Nr 14 im. im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
 • III MIEJSCE – Lampart Patryk –  Gimnazjum Nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu
 
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
 • I MIEJSCE  -  Tymcio Oliwer, Waliczek Marcin, Tokarz Marcin – Technikum Nr 3 w Zabrzu
 • II MIEJSCE -  Różański Grzegorz – III Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,
 • III MIEJSCE - Tomasz Oreł – II Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI: 
 • Frąckowiak Adam – Gimnazjum Nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu,
 • Kańtoch Paweł – VI LO w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach,
 • Weber Michał – Technikum Nr 3 w Zabrzu,
 • Daria Holeczek, Dominika Wencel, Agnieszka Mil – VIII LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu.
DZIĘKI WSPANIAŁYM SPONSOROM WSZYSCY WYRÓŻNIENI W KONKURSIE OTRZYMALI BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY!
 
 
     
 
   
 
NAGRODZONE PRACE – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
 
  
Tomasz Oreł                            Paweł Kańtoch
 
  
Michał Weber                                       Grzegorz Różański
 
 
NAGRODZONE PRACE – GIMNAZJUM
    
Patryk Lampart                               Bożena Dubiel                    
 
     
Aleksandra Słowińska                              Adam Frąckowiak


 
Międzyszkolny Konkurs Informatyczny Bezpieczny Uczeń 2012/2013
 
1 marca 2013r. w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu odbyła się uroczystość rozdania nagród w Międzyszkolnym Zabrzańskim Konkursie Informatycznym Bezpieczny Uczeń. Współorganizatorem konkursu już po raz trzeci była Straż Miejska w Zabrzu
 
Tym razem w konkursie wzięło udział 45 prac konkursowych z 9 zabrzańskich szkół:
 1. Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 1,
 2. Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12,
 3. Gimnazjum Nr 9,
 4. Gimnazjum Nr 15,
 5. Gimnazjum Nr 20,
 6. Gimnazjum Nr 21,
 7. Technikum Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3,
 8. Technikum Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 10,
 9. XI Liceum Ogólnokształcące.
W III edycji konkursu zwycięzcami zostali:  
 
                    GIMNAZJUM                                                               
 • I MIEJSCE  -   Magdalena Mucha – Gimnazjum Nr 20                  
 • II MIEJSCE -  Adam Frąckowiak – Gimnazjum Nr 9                     
 • III MIEJSCE – Adam Pękała – Gimnazjum Nr 1           
                       SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
 • I MIEJSCE  -  Paweł Matula – Technikum Nr 3
 • II MIEJSCE -  Mirosław Kulik – Technikum Nr 7
 • III MIEJSCE - Agnieszka Kałuża – Technikum Nr 3
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI: 
 • Gimnazjum: Bartłomiej Młodzieniewski – Gimnazjum nr 21, Sebastian Milka – Gimnazjum nr 15, Daria Dziedzic – Gimnazjum nr 4.
 • Szkoła Ponadgimnazjalna: Krzysztof Rusek – Technikum Nr 3, Damian Krawczyk – XI LO, Damian Woliński – Technikum Nr 3.
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE ZA TELEDYSK OTRZYMALI:
 • Oliwer Tomcio, Marcin Tokarz, Marcin Waliczek – Technikum Nr 3.
————————————————————————————————–
SPONSORAMI NAGRÓD GŁÓWNYCH JUŻ PO RAZ TRZECI BYLI:
 1. FIRMA IKARIA Z ŁODZIwiodący dostawca kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT dla biznesu, takich jak ochrona danych, sieci i komputerów.
 2. FIRMA KASPERSKY LAB POLSKA firma posiada ugruntowaną pozycję jednego z czterech wiodących na świecie producentów oprogramowania antywirusowego.
 3. URZĄD MIASTA ZABRZE.
————————————————————————————————–
Na uroczystości gościliśmy:
 • Zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty  UM– panią Ewę Wolnicę,
 • Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu – panią Mirosławę Uziel-Kisińską,
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu – pana Mariana Czocharę,
 • Dyrektora CKPiU w Zabrzu – pana Ryszarda Grucę,
 • Analityka zagrożeń Firmy Kaspersky Lab Polska – pana Macieja Ziarka.
Uroczystość uświetnił wykład analityka zagrożeń firmy Kaspersky Lab Polska pana Macieja Ziarka na temat „Zagrożeń mobilnych.”

 

     

 
 
 
Międzyszkolny Konkurs Informatyczny Bezpieczny Uczeń 2011/2012
 

21 lutego 2012 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Międzyszkolnym Zabrzańskim Konkursie Informatycznym „Bezpieczny Uczeń”. Współorganizatorem konkursu już po raz drugi była Straż Miejska Zabrze.

Uroczystość swoją obecnością uświetnił Pan Andrzej Gąska – Naczelnik WO UM w Zabrzu, Pan Marian Czochara – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu, Pan Marek Torbus – Kierownik Wydziału Organizacyjnego WO UM, Pani Mirosława Uziel-Kisińska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Zabrze, Pani Barbara Nowak – doradca zawodowy, nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zabrzu.

Rozdanie nagród poprzedził bardzo ciekawy wykład pt. „Cyberprzestępca – kto to jest?”  poprowadzony przez pracowników Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu: aspiranta Arkadiusza Sikorskiego przedstawiciela Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz pana Krystiana Ślusarka z Zespołu Teleinformatyki.

W konkursie wzięło udział 12 zabrzańskich szkół, razem napłynęło ok. 40 prac konkursowych.

Zwycięzcami zostali:

W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA:

 • I MIEJSCE– Angelika Koszelnik z Gimnazjum Nr 29 w Zabrzu
 • II MIEJSCE – Paweł Kraczek z Gimnazjum Nr 13 w Zabrzu
 • III MIEJSCE Magdalena Holewa z Gimnazjum Nr 10 w Zabrzu

Dyplom i nagrody za wyróżnienia otrzymali: Marta Przybyła i Małgorzata Zelek z Gimnazjum nr 3, Adam Frąckowiak z Gimnazjum Nr 9, Rafał Wilk z Gimnazjum Nr 1.

W kategorii SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:

 • I MIEJSCE – Patryk Niedziółka z Technikum Nr 3 Zabrzu
 • II MIEJSCE – Szymon Rut z Technikum Nr 7 w Zabrzu
 • III MIEJSCE – Damian Woliński z Technikum Nr 3 w Zabrzu
 • Dyplom i nagrody za wyróżnienia otrzymali: Dariusz Kwiatkowski i Paweł Matula z Technikum Nr 3 oraz Mateusz Malejska z XI Liceum Ogólnokształcącego.

Dzięki sponsorom każdy z uczestników za udział w konkursie otrzymał dyplom i nagrodę. Tematyka konkursu wiązała się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem:

W KLAS GIMNAZJALNYCH:

 • MOJA NETYKIETA przewodnik multimedialny promujący bezpieczne i etyczne zachowanie się w Internecie.
 • ROZSĄDEK I ROZWAGA NA DRODZE – przewodnik multimedialny promujący bezpieczne i rozważne uczestnictwo w ruchu drogowym.

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS  PONADGIMNAZJALNYCH:

 • JA W SIECI, JA W REALU film edukacyjny lub promujący bezpieczne zachowania w Internecie, przedstawiający problematykę złudnej anonimowości i bezkarności w sieci

Sponsorami  nagród głównych byli:

 1. Urząd Miasta Zabrze – myszki bezprzewodowe, 16Gb pamięci USB
 2. Firma Kaspersky Lab Polska – programy antywirusowe Kaspersky Internet Security z roczną licencją na dwa komputery,
 3. Firma Ikaria z Łodzi – plecaki firmy Ikaria,
 4. Firma Polkomel SA Plus GSM koszulki, piłki

 

   

 

I miejsce:

 


 
Międzyszkolny Konkurs Informatyczny Bezpieczny Uczeń 2010/2011
 

8 lutego w Dniu Bezpiecznego Internetu odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Międzyszkolnym Zabrzańskim Konkursie Informatycznym "Bezpieczny Uczeń". Konkurs organizował Zespół Szkół Nr 3 i Straż Miejska Zabrze.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 1. Bezpieczny uczeń na drodze – konkurs na przewodnik multimedialny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 2. Bezpieczni w sieci – konkurs na film lub plakat o tematyce bezpieczeństwa w sieci.

Do konkursu przystąpiło 8 zabrzańskich szkół, w tym napłynęło ponad 20 prac konkursowych.  Wyniki konkursu są następujące:

 • Bezpieczny uczeń na drodze: I miejsce Jagoda Orzech z Gimnazjum Nr 11, II miejsce Sandra Kleczka- Gimnazjum Nr 15, III miejsce Małgorzata Romańczuk – Gimnazjum Nr 2 w Zabrzu.
 • Bezpieczny uczeń w sieci: I miejsce Dariusz Kwiatkowski z Technikum Nr 3, II miejsce Patryk Niedziółka, III miejsce Mateusz Maszerkowski.

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody.

Sponsorzy nagród głównych:

 • Straż Miejska Zabrze -  rowery górskie,
 • Firma IKARIA z Łodzi-programy antywirusowe Eset Smart Security,  plecaki.,
 • Firma Kaspersky Lab Polska- programy antywirusowe Kaspersky Internet Security,
 • Terba Zabrze-pamięci USB.

Podczas uroczystości uczniowie mieli okazję posłuchać na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci – prelekcja przedstawiciela firmy Ikaria z Łodzi – Pani Justyny Mikula. Firma Ikaria to jeden z czołowych  dostawców rozwiązań z zakresu ochrony danych w sieciach i systemach informatycznych. Swoje wystąpienia miała także Straż Miejska, od której młodzież dowiedziała się, jak to wygląda z naszym bezpieczeństwem na zabrzańskich drogach.

       

 

 

2. Konkurs dla uczniów zabrzańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  „Stan wojenny – represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981 do 1983 roku”.


       Konkurs historyczny wiedzy o stanie wojennym w Polsce jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania najnowszą historią Państwa Polskiego, postawami patriotycznymi Narodu Polskiego w dwudziestym wieku z uwzględnieniem specyfiki regionalnej naszego Państwa. Uczestnicy konkursu powinni orientować się w historii Polski oraz historii literatury, mieć opanowane wiadomości przewidziane w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką konkursu jak: historia Polski, język polski, wiedza o społeczeństwie oraz inne wiadomości określone programem konkursu.
Tematyka konkursu jest szersza niż program wymienionych przedmiotów szkolnych i zakłada, że uczestnicy wykażą się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale także zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.
 
Główne cele konkursu:
 • wzbogacenie wiedzy uczniów na temat historii okresu od 1980 – 1983 roku, w tym na temat historii własnego regionu,
 • zainteresowanie uczniów przeszłością Państwa Polskiego,
 • budzenie szacunku dla dokonań Polaków w okresie walki z komunizmem oraz okresie prześladowań i represji w PRL-u,
 • utrwalanie pamięci o ważnych wydarzeniach i osobach w historii ziem polskich i narodu polskiego,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy historią Polski a historią regionalną,
 • pogłębianie wiedzy na temat przeszłości i kształtowanie umiejętności dzielenia się nią z innymi.
Uczestnicy konkursu powinni orientować się w historycznych procesach i zjawiskach społeczno- historycznych oraz literackich, mieć wiedzą z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką konkursu oraz wiadomości określone jego programem.Uczniów przystępujących do udziału w konkursie na wszystkich jego etapach obowiązuje znajomość literatury zalecanej przez Komitet Główny Konkursu.
Konkurs jest organizowany od 2009 roku.
 
W konkursie tym wykorzystywane są narzędzia IT do:
 • prezentacji pytań konkursowych,
 • projekcji muzyki, fragmentów filmu,
 • tworzenia testów konkursowych,
 • projektowania prezentacji multimedialnych – realizacja przez uczestników konkursu,
 
 
3Konkurs dla uczniów zabrzańskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  „Rotmistrz Witold Pilecki do końca wierny Niepodległej”.
               
       Konkurs ma na celu upamiętnienie dziejów i heroicznej postawy rtm. Witolda Pileckiego oraz popularyzację wiedzy o Jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w KL Auschwitz. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i klas trzecich gimnazjów.
 
Cele konkursu:
 • popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat biografii rtm. Witolda Pileckiego,
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego,
 • propagowanie wiedzy o złożonych losach Polaków podczas II wojny światowej i we wczesnym okresie PRL-u,
 • rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną i podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
 • kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa,
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego – krytycznego myślenia o dziejach minionych,
 • pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształtowanie  indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej.
 • kształcenie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi,
 • wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi IT jako formy przekazu.
 
Uczestnicy konkursu powinni orientować się w historycznych procesach i zjawiskach społeczno-historycznych oraz literackich, mieć wiedzę z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką konkursu oraz wiadomości określone jego programem. Uczniów przystępujących do udziału w konkursie na wszystkich jego etapach obowiązuje znajomość literatury zalecanej przez organizatorów konkursu.
Konkurs jest organizowany od 2009 roku.

W konkursie tym 
narzędzia IT wykorzystywane są do:
 • prezentacji pytań konkursowych,
 • tworzenia plakatów, ulotek,
 • projekcji muzyki, fragmentów filmu,
 • tworzenia testów konkursowych,
 • projektowania prezentacji multimedialnych – realizacja przez uczestników konkursu,
 
 
 4.   Międzyszkolny Zabrzański Konkurs Wiedzy o sadze S. Meyer „Zmierzch”.

       Konkurs "Zmierzch" organizowany jest od 2009 roku i wymaga od uczestników znajomości książek S.Meyer z serii” Zmierzch” oraz pojawiających się co roku ekranizacji poszczególnych części. Konkurs składa się z 2 etapów – pisemnych eliminacji (test wyboru) i ustnego finału do którego przechodzą uczniowie zabrzańskich szkół gimnazjalnych, którzy zdobyli najwięcej punktów w eliminacjach.
 
Główne cele konkursu:
 • promowanie czytelnictwa wśród młodzieży,
 • budowanie i promowanie wizerunku szkoły na arenie Zabrza,
 • zwiększenie naboru do klas pierwszych poprzez uatrakcyjnienie oferty szkoły

W konkursie uczniowie korzystają z przygotowanych prezentacji multimedialnych, fragmentów filmu, muzyki, korzystają z udostępnionych na komputerze zdjęć.

   

 

5.   Miejski Festiwal "Idols' Songs".
 
        Festiwal „IDOLS’ SONGS” jest efektem realizacji kilkuletniego już programu aktywizacji kulturalnej młodzieży dwóch zabrzańskich szkół: Gimnazjum nr 2 w ZSO nr 5 i ZS Nr 3 w Zabrzu. I Miejski Festiwal „IDOLS’ SONGS” odbył się w roku szkolnym 2006/2007 i adresowany był do wszystkich młodych ludzi z Zabrza reprezentujących różne placówki oświatowe i kulturalne. Wówczas do Festiwalu przystąpiły 34 placówki oświatowe, a podczas castingu jury przesłuchało ponad 100 wykonawców.
 
Główne cele konkursu:
 • Popularyzacja kultury europejskiej i polskiej wśród młodzieży.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej młodego człowieka.
 • Zachęcanie młodzieży do rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań muzycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych, muzycznych i choreograficznych.
 • Integrowanie młodzieży z różnych szkół i środowisk.
 • Prezentacja lingwistycznych umiejętności młodzieży.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej pokonywaniu i przezwyciężaniu tremy, nieśmiałości oraz budowaniu wiary w siebie, swoje umiejętności i zdolności.
Dzięki narzędziom IT uczniowie mogą przygotować własny podkład muzyczny, lub prezentację multimedialną wyświetlaną podczas wystąpienia, co pozytywnie wpływa na prezentowany repertuar.
 
 
KONKURSY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 
 

 • Szkolne dyktando z języka angielskiego dla technikum i liceum – 1 miejsce uczeń 2LOAB (IX 2016).

 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych (IX 2016).

 • Szkolny Konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz dyktando z języka niemieckiego (IX 2016).

 • Szkolny Dzień Języków Obcych (IX 2016) – audycja, gazetka konkursy dla uczniów wszystkich typów szkół w ZS3.

 • „Bezpieczny Skok z BHP do górnictwa” – konkurs dla technikum (XI 2016).

 • Konkurs wiedzy o HIV i AIDS (1 XII 2016).

 • Szkolny Konkurs Wiedzy o UE dla gimnazjum (I 2017).

 • Eliminacji do konkursu Wiedzy o Górniku Zabrze (I 2017) – liceum.

 • Zorganizowanie literaturoznawczej konferencji naukowej dla uczniów zabrzańskich szkół „Spotkania humanistyczne – odważyć się na interpretację”.

 • Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Literaturze Młodzieżowej (9 XII 2016).

 • Współpraca z firmą Reba organizującą konkurs na zbiórkę baterii (cały rok szk.).

 • Udział szkoły w „Tygodniu Konstytucyjnym” (spotkania z prawnikami – X 2016).

 • Zorganizowanie etapu szkolnego  XLII edycji Olimpiady Technicznej – technikum (X 2016).

 • Zorganizowanie etapu szkolnego  VII edycji Olimpiady Wiedzy Górniczej (XI 2016) – technikum.

 • Organizacja Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczny Uczeń” (finał 17 III 2017).

 • Konkurs szkolny „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”- udział ucznia w etapie międzyszkolnym.

 
 
KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 
 
Konkursy o zasięgu lokalnym:
 •  XI Edycja  Konkursu wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim „Rotmistrz Witold Pilecki do końca wierny Niepodległej”
 • „STAN WOJENNY – represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981 do 1983 roku” -11.12.2012
 • IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o sadze S. Meyer „Zmierzch” – 4.03.2013
 • III Edycja Międzyszkolnego  Zabrzańskiego Konkursu Informatycznego „Bezpieczny uczeń” – 1.03.2013
 
 Konkursy o zasięgu szkolnym:
 • Szkolny konkurs informatyczny „Rozsądni na drodze” – konkurs na prezentację multimedialną na temat bezpiecznego i rozważnego poruszania się w ruchu drogowym.
 • Szkolny konkurs informatyczny Stop cyberprzestępczości – konkurs na plakat lub film na temat cyberprzestępczości w świecie wirtualnym.
 • Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych,
 • Szkolny konkurs gimnazjalny "ABECADŁO SIECIAKA" – konkurs na ulotkę informacyjną.
 • Szkolny konkurs wiedzy o UE
 • Szkolny konkurs o Francji
 • Konkursy językowe w ramach Dnia Języków Obcych
 • Szkolny konkurs o AIDS
 
KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
 
Konkursy o zasięgu lokalnym:
 • „Stan wojenny- represje wobec społeczności polskiej 1981-1983” – 10.12.2011
 •  III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o sadze S. Meyer „Zmierzch” – 23.01.2012
 •  II Edycja Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego „Bezpieczny uczeń” – 24.02.2012
 •  III Miejski Festiwal „Idols, Songs” – 21.03.2012
 •  X konkurs wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim „Rotmistrz Witold Pilecki do końca wierny Niepodległej” – 25.05.2012
 • „Uzależnieniom i używkom mówię nie” – konkurs plastyczny
 
Konkursy o zasięgu szkolnym:
 • Szkolny konkurs „Moje miasto Zabrze”. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas gimnazjum polegający na wykonaniu prezentacji multimedialnej o Zabrzu.
 • Szkolny konkurs n prezentację multimedialną „Moja Netykieta”
 • Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Rozwaga i rozsądek na drodze”
 • Konkurs wiedzy o HIV i AIDS
 • Czy prawa dziecka ograniczają jego wolność? – Debata mająca na celu zdobycie odpowiednich kompetencji społecznych.
 • Szkolny Konkurs wiedzy o Tolkienie – Konkurs miał na celu promowanie postaw czytelniczych i wymagał znajomości książek J. R. R. Tolkiena i ekranizacji książki „Władca pierścieni” w reż. Petera Jacksona. Był to konkurs pisemny dla chętnych uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych -  konkurs dotyczący wiedzy o historii, kulturze, gospodarce, sporcie oraz zwyczajach panujących w krajach anglojęzycznych, ze szczególnym wyróżnieniem Wielkiej Brytanii oraz USA – poprawa wiedzy ogólnej uczniów oraz zakresu wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych dla celów egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego.
 • Szkolny konkurs „Sudoku” – Celem konkursu było było rozwijanie umiejętności planowania, strategicznego myślenia oraz koncentracji.
 • Szkolny konkurs „Wiem wszystko o EURO”.
 • Szkolny konkurs sportowy o miano ”najbardziej usportowionej klasy”.
 • Szkolny konkurs sportowy  o tytuł  najwszechstronniejszego sportowca/ najwszechstronniejszej sportsmenki w szkole

 

 

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 
Konkursy o zasięgu lokalnym:
 • „Stan wojenny- represje wobec społeczności polskiej 1981-1983” – 10.12.2010
 • II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o sadze S. Meyer „Zmierzch” – 04.02.2011
 • Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Bezpieczny uczeń” – 08.02.2011
 • II Miejski Festiwal „Idol'  Songs” – 21.03.2011
 • IX konkurs wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim „Rotmistrz Witold Pilecki do końca wierny Niepodległej” – 24.05.2011
 
 
Konkursy o zasięgu szkolnym:
 • Szkolny konkurs na plakat „Wiedza kluczem sukcesu” – konkurs ten był przeznaczony dla uczniów klas ponadgimnazjalnych polegający na wykonaniu w programie graficznym plakatu zgodnego z tematem.
 • Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Netykieta”.- konkurs był kierowany do uczniów klas gimnazjalnych i polegał na wykonaniu przewodnika multimedialnego promującego właściwe zachowania się w sieci Internet.
 • Szkolny konkurs „Bezpieczny uczeń na drodze”- konkurs był kierowany do uczniów klas gimnazjalnych i polegał na wykonaniu przewodnika multimedialnego promującego właściwe zachowania się na drodze.
 • Szkolny konkurs "Rozpoznawanie zagrożeń" – konkurs on-line dla klas gimnazjum na temat zagrożeń występujących na drodze.
 • Szkolny konkurs „Wiedza o HIV i AIDS”  
 • Szkolny Konkurs Ortograficzny – szkolne dyktando dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Szkolny Przegląd Teatralny – Klasy II gimnazjum na zajęciach teatralnych przygotowywały krótkie przedstawienie, które następnie były wystawiane przed pozostałymi klasami gimnazjum. Przegląd był formą konkursu – publiczność otrzymywała bilety, na których po obejrzeniu spektakli głosowała na spektakl, który uważała za lepszy. Konkurs promował czynne uczestnictwo w kulturze, zachęcał do wyrażania siebie w formie teatralnej, zachęcał do działania, zapoznawał publiczności z literaturą.
 • Szkolny konkurs z języka angielskiego – dyktando z języka angielskiego.
 • Szkolny konkurs sportowy o miano „ najbardziej usportowionej klasy”.
 • Szkolny konkurs sportowy o tytuł „Najwszechstronniejszego sportowca/ Najwszechstronniejszej sportsmenki w szkole.

 

      2  Osiągnięcia uczniów szkoły

            

 
 
3.  Najważniejsze osiągnięcia uczniów
           (w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań)
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie informatycznym "Bezpieczny Uczeń" – Paweł Matula – w kategorii klas ponadgimnazjalnych, 2013r.
 • III miejsce w międzyszkolnym konkursie informatycznym "Bezpieczny Uczeń" – Agnieszka Kałuża – w kategorii klas ponadgimnazjalnych, 2013r.
 • I  miejsce w międzyszkolny konkursie informatycznym „Bezpieczny uczeń” –  Patryk Niedziółka w kategorii klas ponadgimnazjalnych, 2012r.
 • III miejsce w międzyszkolny konkursie „Bezpieczny uczeń” –  Damian Woliński w kategorii klas ponadgimnazjalnych, 2012r
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie informatycznym "Bezpieczny uczeń" – Dariusz Kwiatkowski, 2011r.
 • III miejsce  w międzyszkolnym konkursie informatycznym "Bezpieczny uczeń" – Damian Bakoń, 2011r.
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną, „Co warto w Zabrzu ocalić od zapomnienia?” w ramach edycji Rajd po Zabrzu, Krzysztof Śmieja, 2011r.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Las moja miłość" – Michał Weber, Białowieża 2011,
 • Dwa wyróżnienia w Konkursie informatycznym na stronę internetową pt. „Pozytywna energia w mojej gminie”, XIX Tydzień Ziemi, organizator Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Krzysztof Rusek i Agnieszka Kałuża, Marta Buciak, 2012r.
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na prezentację multimedialną "Ekologia w moim mieście" – Aleksandra Biskup i Daria Widera (kategoria klasy ponadgimnazjalne),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na prezentację multimedialną "Ekologia w moim mieście" – Marta Czuba (kategoria klasy gimnazjalne),
 • II miejsce w Festiwalu Przyrodniczych Projektów Gimnazjalnych,
 • laureat konkursu „Ośmiu wspaniałych” w kategorii Ósemka,
 • II miejsce w konkursie „Zawód z pasją” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Patryk Piećkan, 2011r.
 • Dwóch stypendystów stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • III miejsce na II Festiwalu Ekologicznych Projektów Gimnazjalnych,  Temat projektu: „Jaki jest wpływ nikotyny na zdrowie człowieka” – Organizator – Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym    w Zabrzu. Nagrodzeni: Delfina Ciuraj, Marek Herisch, Tomasz Mazurek, Izabela Targosz, Łukasz Trąbka, rok szkolny 2011/2012

 

3.1. Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • I i II miejsca w międzyszkolnym konkursie Bezpieczny Uczeń – w kategorii klas ponadgimnazjalnych.
 • Wyróżnienia specjalne dla uczniów za teledysk w konkursie Bezpieczny Uczeń
 • I miejsce w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 • Laureat w XIV edycji Olimpiady Euroelektra
 • III miejsce w konkursie międzyszkolnym Stan Wojenny
 • I miejsce  i wyróżnienie  w kategorii gimnazjum w miejskim konkursie "Kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę" w ramach akcji Sprzątania świata.
 • II miejsce i wyróżnienie w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej w miejskim konkursie "Kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę" w ramach akcji Sprzątania świata.

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce w mistrzostwach Zabrza szkół gimnazjalnych  w piłce nożnej dziewcząt.
 • Mistrzostwo Zabrza w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

 

3.2. Osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012

Osiągnięcia dydaktyczne:

 •  I  i III miejsce w międzyszkolny konkursie „Bezpieczny uczeń” – w kategorii klas ponadgimnazjalnych.
 •  II miejsce w Festiwalu Przyrodniczych Projektów Gimnazjalnych
 • laureat konkursu „Ośmiu wspaniałych” w kategorii ósemka,
 • II miejsce w konkursie „Zawód z pasją” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
 • Dwóch stypendystów stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Osiągnięcia informatyczne:

 • I miejsce w Międzyszkolny konkursie na prezentację multimedialną, „Co warto w Zabrzu ocalić od zapomnienia?” w ramach edycji Rajd po Zabrzu,
 • I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym "Bezpieczny Uczeń",
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Las moja miłość" – Białowieża 2011,
 • dwa wyróżnienia w Konkursie informatycznym na stronę internetową pt. „Pozytywna energia w mojej gminie”, XIX Tydzień Ziemi, organizator Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Gimnazjalnych w zawodach pływackich stylem klasyczny 50 m
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Gimnazjalnych w pływaniu stylem grzbietowym na 50m
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu na m stylem dowolnym
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Gimnazjalnych w pływaniu w sztafetach pływackich dziewcząt 4×50 m
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt,
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców,
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt,
 • IV miejsce w Mistrzostwa Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach chłopców.

 

3.3. Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • finalista konkursu przedmiotowego z geografii dla szkół gimnazjalnych,
 • finalista konkursu „Wygraj Brukselę”,
 • III miejsce w województwie w Konkursie Elektronicznym pt:„ 60 lat Tranzystora…”, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
 • Zakwalifikowanie się do 2 stopnia XXVI Olimpiady Wiedzy Technicznej (znajduje się ona na listach MEN),
 • I miejsce w międzyszkolny konkurs „Ekologia w moim mieście”- na najlepszą prezentację multimedialną w kategorii gimnazjum,
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Ekologia w moim mieście”- na najlepszą prezentację multimedialną w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
 • I i II miejsce w międzyszkolny zabrzański konkurs informatyczny „Bezpieczny uczeń” – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
 • II miejsce w międzyszkolny zabrzański konkurs informatyczny „Bezpieczny uczeń” – w kategorii szkół gimnazjalnych,
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Dziedzictwa Narodowego „Dorzucić swoje. Atlas zabytków przemysłowych, uzyskanie przez uczniów tytułu „Strażnika Dziedzictwa”,
 • III miejsce w Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Elektronicznym

 

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce w klasyfikacji indywidualnej Mistrzostwa Zabrza w pływaniu szkół gimnazjalnych stylem dowolnym,
 • I miejsce w klasyfikacji indywidualnej Mistrzostwa Zabrza w pływaniu szkół gimnazjalnych stylem motylkowym,
 • I miejsce w klasyfikacji indywidualnej Mistrzostwa Zabrza w pływaniu szkół gimnazjalnych stylem klasycznym,
 • II miejsce w klasyfikacji indywidualnej Mistrzostwa Zabrza w pływaniu szkół gimnazjalnych stylem grzbietowym,
 • II miejsce w klasyfikacji indywidualnej Mistrzostwa Zabrza w pływaniu szkół gimnazjalnych stylem motylkowym,
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej dziewcząt,
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu dziewcząt,
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach na orientację dziewcząt,
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach na orientację chłopców,
 • II miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Gimnazjalnych w zawodach pływackich Dziewcząt,
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej Chłopców,
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej siatkowej chłopców,
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce plażowej chłopców,
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Ponadgimnazjalnych w zawodach pływackich chłopców,
 • III miejsce w Mistrzostwach Zabrza Szkół Gimnazjalnych w dwuboju nowoczesnym chłopców.

 

Osiągnięcia artystyczne:

 • II miejsce „Edukacja Regionalna w szkole”- konkurs wojewódzki,
 • I miejsce w konkursie fotograficznym w ramach obchodów XVIII „Tydzień Ziemi”,
 • I miejsce w konkursie leśny design w ramach obchodów XVIII „Tydzień Ziemi”,
 • I miejsce na plakat w Międzyszkolnym konkursie „Ekologia w moim mieście”,
 • I miejsce w konkursie fotograficznym „Wiosna w Zabrzu”,