Mam zawód, mam pracę w regionie

„Mam zawód – mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” jest projektem systemowym, którego liderem jest Samorząd Województwa Śląskiego. W formie partnerskiej współpracy obejmuje – 31 powiatów lub miast na prawach powiatu, jako organy prowadzące szkoły szkolnictwa zawodowego, jak również odpowiedzialne za przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
 
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
  • pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych,
  • drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych,
  •  drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.
Zaplanowane działania w Projekcie to:
  • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • zajęcia pozaszkolne,
  • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych,
  • praktyki/staże,
  • wizyty studyjne u pracodawców;
  • doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

 

Artykuł skopiowany ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu
:www.e-zawodowcy.eu

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!