Wydarzenia w klasach dziennikarskich

 

WYDARZENIE
ZDJĘCIA
ROK SZKOLNY 2014/2015
 

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ

W dniu 16 kwietnia uczniowie klasy 2LOA zwiedzali siedzibę Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Zobaczyli jak wygląda w pełni zmechanizowany transport książek z magazynów do wypożyczalni specjalnymi wagonikami. Zagościli w czytelniach specjalistycznych, zapoznali się z elektronicznym sposobem zamawiania książek. Zdobyta wiedza przyda się na pewno w czasie studiów. Na koniec uczniowie obejrzeli wystawy: fotograficzną oraz poświęconą sylwetce Stefana Żeromskiego. Zwiedzanie biblioteki odbyło się w ramach zajęć  z języka polskiego i dziennikarstwa

 

 
ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ

10 kwietnia 2015 r. uczniowie klas liceum o profilu dziennikarskim z ZS nr 3 wzięli udział w rozmowie kwalifikacyjnej do projektu "Archiwum Historii Mówionej" w Domu Współpracy Polsko Niemieckiej w Gliwicach. Rozmowa przebiegała w języku polskim i niemieckim.

 

 
SPOTKANIE Z PANIĄ IZABELĄ WALOSZEK

27 marca br gościliśmy w naszej szkole. koordynatora projektu "Archiwum Historii Mówionej – www.e-historie.pl" panią Izabelę Waloszek z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z Opola. Pani Waloszek spotkała się z uczniami klas 1loa oraz 2loa o profilu dziennikarskim. Uczniowie zgłaszający udział w projekcie, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, następnie w 2-dniowym szkoleniu historyczno-dziennikarskim w Opolu, przeprowadzą wywiad ze świadkami czasu, będą montować materiał wraz z dziennikarzem. Po skończeniu projektu uczniowie wezmą udział w 3-dniowej wycieczce studyjnej do Berlina.

 

 
TARGI EDUKACJI
 
20 marca 2015 roku uczennice klasy 1 LOAB uczestniczyły w Targach Edukacji zorganizowanych przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach, w restauracji „Marysin Dwór”. W czasie targów odbyły się pokazy mistrzów rzemiosła oraz szkół rzemieślniczych w zawodach: wizażystka/stylistka, fryzjer, florystka, piekarz, cukiernik, stolarz, elektryk, kucharz, barman oraz w zawodach branży budowlanej.  Pokaz sztuki fryzjerskiej zaprezentowała Mistrzyni Polski we fryzjerstwie artystycznym Izabela Babińska z Mysłowic, natomiast pokaz profesjonalnego makijażu przedstawiła finalistka mistrzostw Polski w makijażu profesjonalnym Agnieszka Badura z Katowic.

 

 
SPOTKANIE Z PPŁK. TADEUSZEM JONCZYM

16 marca 2015 r.  w ramach lekcji historii uczniowie klas 2LOA  spotkali się w świetlicy szkoły z kombatantem,  żołnierzem AK ppłk. Tadeuszem Jonczym. W trakcie spotkania młodzież naszej szkoły miała możliwość zapoznania się z powikłanymi wojennymi i powojennymi losami tego nieugiętego żołnierza.

 

 
SPOTKANIE Z ZBIGNIEWEM STRYJEM
 

27 lutego 2015 r. gościem naszej szkoły był Pan Zbigniew Stryj. Wybitny aktor filmowy oraz teatralny. Na spotkanie z uczniami Pana Stryja zaprosiła Paulina Miś oraz Seweryn Szymczak. Uczniowie podczas spotkania pytali o szczegóły produkcji filmowych oraz teatralnych.

 

 

 
SPOTKANIE Z DR PAWŁEM KALETĄ
 
W poniedziałek 16 lutego 2015 r. gościliśmy w naszej szkole  Pawła Kaletę  - radnego województwa śląskiego III i IV kadencji, który w ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadził rozmowy z uczniami klas trzeciej i drugiej LO o profilu dziennikarskim oraz w klasach trzeciej i czwartej technikum o profilu elektrycznym.
W trakcie spotkań dr Paweł Kaleta podzielił się swoimi doświadczeniami z pracy w instytucjach samorządowych i unijnych. Problemami poruszanymi w czasie lekcji były także możliwości i szanse zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy. Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wymienionych wyżej klas.

Doktor Paweł Kaleta jest prawnikiem i politologiem, absolwentem Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

   

OBCHODY ROKU OSKARA KOLBERGA

12 grudnia 2014 r.  klasa dziennikarska 2LOA przeprowadziła sesję naukową poświęconą postaci Oskara Kolberga. Uczniowie w ramach obchodów roku tego wybitnego etnografa przygotowali prezentacje  multimedialne dotyczące życia i działalności Kolberga, całość przeplatana była muzyką inspirowaną kulturą ludową. Na koniec uczniowie zapoznali się z elementami folkloru śląskiego. Warto dodać, że to już kolejna sesja naukowa poświęcona obchodom jubileuszy wybitnych Polaków.

WIZYTA W TELEWIZJI ZABRZE

5 grudnia klasa 2LOA w ramach zajęć dziennikarskich odwiedziła siedzibę Telewizji Zabrze w Domu Muzyki i Tańca. Przyszli dziennikarze poznali zasady działania telewizji lokalnej. Zwiedzili studio telewizyjne. Dowiedzieli się na czym polega praca dziennikarza telewizyjnego. Na koniec mogli spróbować swoich sił w roli prowadzących „Aktualności”.

  

GAZETKA SZKOLNA

Od października 2015 roku ukazuje się gazetka szkolna, tym razem redagowana przez "Dziennikarzy " z klasy 1 LOA – o wdzięcznym tytule " WWW – Wszystko – Wszyscy – Wszędzie." W numerze najświeższe informacje z życia szkoły, ciekawe wywiady i konkursy, zapraszamy do lektury !!!!
 
 
 
ROK SZKOLNY 2013/2014

SPOTKANIE Z JERZYM WARTAKIEM

28 maja 2014 r. w ramach szkolnych obchodów 25 rocznicy odzyskania wolności w świetlicy odbyło się spotkanie młodzieży klas dziennikarskich z Panem Jerzym Wartakiem. Było ono poświęcone polskiej drodze do wolności w 1989 r. Do spotkania doszło dzięki współpracy z Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach.
Jerzy Wartak  był działaczem „Solidarności” i jednym  z liderów spacyfikowanego przez ZOMO 14-16 grudnia 1981 r. strajku w KWK „Wujek”. 20 grudnia 1981 został  zatrzymany i przetrzymywany w KM MO i KW MO w Katowicach. Następnie   był więziony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 9 lutego 1982 skazany został na 3,5 roku więzienia  i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, w Zakładach Karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. Zwolniony  został 17 V 1983. Następnie zatrudnił się na kopalni „Makoszowy” by w 1987 powrócić do pracy na kopalni „Wujek”.
 
 

WYCIECZKA DO WARSZAWY

W dniach 26 – 28 marca 2014 roku – uczniowie klas dziennikarskich wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Podczas tych niezapomnianych chwil zwiedzili między innymi: Stadion Narodowy, gdzie odpoczywali w loży VIP-ów, Centrum Nauki Kopernik. Byli także w Telewizji Polskiej oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. Oddali  hołd ofiarom katastrofy Smoleńskiej, a na końcu podziwiali panoramę miasta z XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

21 marca 2014 r. obchodzony był Światowy Dzień Poezji. Czy widzieliście kiedyś poetyckie drzewko? Jeśli nie, to zapraszamy do naszej biblioteki, gdzie można je zobaczyć. Wykonawcami są Uczniowie naszej Szkoły.

 

SPOTKANIE Z POSŁEM

W piątek 25 listopada .2013 r.  w świetlicy szkolnej ZS nr 3 odbyło się spotkanie z posłem na sejm RP Borysem Budką. W spotkaniu wzięły udział trzy klasy dziennikarskie oraz klasa technikum o specjalności  informatycznej. Wykład poświęcony był procesowi legislacyjnemu w Polsce. Poseł Borys Budka zapoznał młodzież ze swoją pracą w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także w  Komisji Ustawodawczej i podkomisji ds. Trybunału Konstytucyjnego . Po wykładzie młodzież miała możliwość porozmawiania  z  posłem Borysem Budką i zadania mu pytań. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. 

 

  

 

SPOTKANIE Z POLITYKIEM

15 listopada 2013 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniu z panem Szewach Weissem w Wyższej Szkole Technicznej w Zabrzu. Szewach Weiss – izraelski polityk, profesor nauk politycznych, przewodniczący Knesetu (1992–1996) i ambasador Izraela w Polsce (2001–2003).

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013
 
SPOTKANIE Z PANIĄ DANUTĄ MIKUSZ-OSLISLO

7 marca br. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży z Panią Danutą Mikusz- Oslislo, która opowiedziała bardzo ciekawe dzieje swoich rodziców Danuty Mosiewicz-Mikuszowej i Józefa Mikusza .

            Oboje zapisali piękną kartę w dziejach najnowszej historii Polski. Danuta Mosiewicz-Mikuszowa od czerwca 1940 r. była łączniczką Komendy ZWZ-AK Okręgu Kielce, a rok później została kurierką-łączniczką w „Związku Odwetu” w Komendzie ZWZ-AK Okręgu Krakowskiego. Pracowała w dziale dywersji, wykonując  bardzo niebezpieczne zadania łączniczki. 8 lutego 1943 r. gestapo zatrzymało ją w Warszawie po spotkaniu z obserwowanym przez Niemców innym kurierem. W dniu 16 czerwca 1943 r. trafiła do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymała numer obozowy 46208. Przez cały pobyt w obozie Danuta Mosiewicz niosła pomoc współwięźniom, pośredniczyła w przekazywaniu grypsów, lekarstw do szpitala obozowego, sporządzała wykazy transportów kobiecych, dane zmarłych, które były wynoszone poza teren obozu.  Tam także poznała swojego przyszłego męża, Józefa Mikusza — także więźnia politycznego KL Auschwitz o numerze 9974, aktywnego członka obozowego Ruchu Oporu, którego ojciec, Piotr Mikusz — uczestnik powstań śląskich i akcji plebiscytowej, został zagazowany w Oświęcimiu we wrześniu 1941 roku, a matka Filomena Mikuszowa przeszła przez obozy  koncentracyjne w Ravensbruck, Majdanku i Birkenau.

         Józef Mikusz i Danuta Mosiewicz wzięli ślub w listopadzie 1945 roku. Przedtem jednak Józef zanim powrócił do kraju przeszedł obozy koncentracyjne w Mathausen, Melk i Ebensee,. Po wojnie Józef i Danuta Mikuszowie przebywali na Śląsku Opolskim, gdzie musieli się ukrywać przed ścigającymi ich funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Później trafili do Zabrza. Józef Mikusz dożył późnej starości zmarł cztery lata temu. Danuta Mosiewicz-Mikuszowa żyje do dziś w Zabrzu otoczona dziećmi i wnukami.

 

 

  
WYKŁAD ADAMA GIZY

3 grudnia 2012 roku klasa 3 LOA wzięła udział w wykładzie Adama Gizy – prezentera TV Silesia, który odbył się w ramach dni otwartych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach o/Zabrze. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi wyrzeczeniami, ale i korzyściami wiąże się praca w TV i radiu oraz przypomnieli sobie wiele pojęć związanych z pracą dziennikarza – reportera. Mogli także zwiedzić nowy budynek uczelni, w którym uruchomiono Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii.

 
 
SPOTKANIE Z SENATOREM

23 listopada 2012 r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z profesorem Andrzejem Misiołkim.  Wykład  poświęcony był procesowi legislacyjnemu w Polsce i roli Senatu. Po wykładzie młodzież miała możliwość porozmawiania z Panem Senatorem  i zadania mu wielu pytań.


 
SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

3 października 2011 r.. dziennikarze z klasy 2LOB zostali zaproszeni do pracowni znanego zabrzańskiego artysty Pana Kazimierza Szołtyska.

W ciągu dwóch godzin, które uczniowie spędzili na X piętrze jednego z zabrzańskich bloków (z przepiękną panoramą naszego miasta za oknami), słuchali opowieści o trudnej, ale fascynującej pracy światowej sławy malarza i grafika. Historie te przeplatane były anegdotami i wspomnieniami o ludziach i magicznych  miejscach Zabrza. Drugą część spotkania z Panem K. Szołtyskiem wypełniły  opowiadania o grafice -  jego ulubionej formie artystycznej .Uczniowie zobaczyli, jak powstają grafiki oraz sami uczestniczyli w ich wykonaniu. A wszystko to miało miejsce w małej dwupoziomowej pracowni, pełnej zabytkowych mebli, pamiątek gromadzonych przez lata oraz rozwieszonych na ścianach pracach artysty.  Żegnając się Pan K. Szołtysek podarował każdemu uczniowi jedną ze swoich grafikTo było dla wszystkich wspaniałe spotkanie i przepiękna lekcja sztuki…

 

 

ROK SZKOLNY 2011/2012
 
AUDYCJE W RADIOWĘŹLE oraz GAZETKA SZKOLNA
Co miesiąc klasy dziennikarskie (2 LOA oraz 1 LOB) przygotowują audycje w radiowęźle dotyczące ciekawostek z życia szkoły oraz miasta, przekazują uczniom informacje na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych. Klasa 1 LOA natomiast redaguje gazetkę szkolną "Szkolny MISZ-MASZ".
 
Po prawej zostały udostępnione wersje elektroniczne dwóch gazetek szkolnych.
 
W Polskim Radiu Katowice
19 października 2011 r. klasy pierwsze liceum o profilu dziennikarskim (1LOA i 1 LOB), a 28 października klasa 2 LOA odwiedziły Radio Katowice. Młodzież oprowadzał wieloletni dziennikarz – Wojciech Pacula. Uczniowie zwiedzali profesjonalne studio nagrań muzycznych z salą koncertową, studio realizacji programów radiowych, pokój dziennikarzy, a także salę muzealną. Ponadto, uczniowie poznali pracę dziennikarza przy mikrofonie oraz w terenie, rozmawiali również z realizatorem dźwięku. Nie można zwiedzać radia i nie poznać jego historii, stąd też ich "krótka wycieczka" po dziejach Śląska i życiu Stanisława Ligonia – patrona rozgłośni.
 
 
Z wizytą w TV Zabrze
27 września 2011r. klasy liceum zwiedziły TV Zabrze. Choć redakcja telewizyjna nie jest duża, uczniom udało się zobaczyć, jak nagrywane są audycje i w jaki sposób montuje się program.Sami również próbowali swych sił przed kamerą – jedni wcielili się w rolę dziennikarzy wiadomości, inni natomiast udzielali wywiadu. Pytania wywiadu dotyczyły głównie przyczyn wyboru klasy dziennikarskiej, a także wrażeń z wycieczki. Reportaż z lekcji dziennikarstwa w studio TV Zabrze można zobaczyć w wiadomościach TV Zabrze z 27 września 2011r.(www.tvzabrze.eu).
 
ROK SZKOLNY 2010/2011
 
Prognoza pogody
We wrześniu 2010 r. uczniowie klasy 3 LO zostali zaproszeni przez Tomasza Zubilewicza na tzw.liva czyli prognozę pogody nadawaną na żywo spod DMiTu. Mieli okazję między innymi zapoznać się z pracą operatora telewizyjnego.
 
Wizyta Kamila Durczoka
W kwietniu 2010 r. do naszej szkoły przyjechał redaktor naczelny i prezenter programu informacyjnego Fakty telewizji TVN KAMIL DURCZOK. Spotkał się on z młodzieżą klas dziennikarskich.  Zapraszam do GALERII, gdzie znajduje się album z tego spotkania. Zapraszam także do zapoznania się z artykułem na ten temat. "Nie taki Durczok straszny, jak go malują"
 
Wizyta Tomasza Zubilewicza
26 marca 2010 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole znanego redaktora stacji TVN i TVN Meteo pana TOMASZA ZUBILEWICZA. Prezentera pogody do naszej szkoły zaprosił uczeń klasy 2LO Tomek Czernik. Pan Zubilewicz spotkał się z uczniami klas dziennikarskich. Oprócz cennych wskazówek dziennikarskich, redaktor opowiadał między innymi o pracy w telewizji, o swojej karierze zawodowej oraz o pracy w szkole (prawie przez 15 lat był nauczycielem geografii) Ponadto, zaprezentował nam swoją nową książkę Polska na Pogodę i Niepogodę.
Warsztaty dziennikarskie
22 stycznia i 4 lutego 2010r. uczniowie klasy 1 LO brali udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarkę „Dziennika Zachodniego”  Monikę Pacukiewicz. W trakcie zajęć poznawali tajniki pisania reportażu oraz ćwiczyli się w tworzeniu krótkich tekstów informacyjnych tzw. "szpuntów".
 
ROK SZKOLNY 2009/2010
 
Warsztaty dziennikarskie
26 i 27 listopada 2009 r. klasy I i II LO uczestniczyły
w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez wolontariuszy z fundacji "Nowe Media". Przyszli dziennikarze zgłębiali tajniki pracy w zawodzie oraz uczyli się redagować e-gazetę. Efekty ich pracy to gmamy "Byle do piątku" i "Paradoks".  Ich prace można zobaczyć na stronie http://mam.media.pl
 
Z wizytą w Polskim Radiu w Katowicach
1 i 3 grudnia 2009 r. przyszli dziennikarze odwiedzili siedzibę Polskiego Radia w Katowicach. Zobaczyli, jak powstaje program "na żywo", gdzie nagrywa się koncerty, skąd wysyłany jest sygnał radiowy.
 
Lekcja z dziennikarzem p. Wojciechem Slotą
17 lutego 2009r. gościem na zajęciach klasy 1LO (dziennikarskiej) był dziennikarz Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej p. Wojciech Slota. Uczniowie poznali min. tajniki pracy w gazecie lokalnej, zasady pisania informacji prasowej oraz terminy związane z kompozycją czasopisma. Przyszłych dziennikarzy najbardziej zainteresowała tematyka sportowa.
 
 
Wizyta w TVZ
13 marca 2009r. pierwsza klasa dziennikarska zwiedziła siedzibę lokalnej telewizji TVZ w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Przyszli dziennikarze zobaczyli nowy newsroom, studio telewizyjne i montażownię. Redaktor naczelna pani Anna Ochman opowiedziała o historii TVN, zasadach działalności i ramówce programowej. Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia, jak montowane jest nagłośnienie przed koncertem w DMiT.