Grono Pedagogiczne

 

 

NAZWISKO I IMIĘ 

STANOWISKO, 

PRZEDMIOT NAUCZANIA 

Milcarz Anna 

dyrektor szkoły, 

nauczyciel matematyki,  

podstaw przedsiębiorczości 

Porębska Agnieszka 

wicedyrektor szkoły, 

nauczyciel języka polskiego 

Ewa Baraniuk 

nauczyciel przedmiotów zawodowych przemysłu mody 

Barwińska Anna 

nauczyciel przedmiotów elektrycznych  

i elektronicznych 

Bylica Agnieszka 

nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych 

Bzdura Adam 

nauczyciel języka angielskiego,  

języka angielskiego zawodowego 

Chadaj Sebastian 

tyflopedagog  

Cieplińska – Lis Joanna 

nauczyciel geografii  

Czemny Agnieszka 

nauczyciel języka angielskiego,  

języka angielskiego zawodowego 

Czerwińska Bożena 

nauczyciel – bibliotekarz 

Domagalski Łukasz 

nauczyciel wychowania fizycznego 

Działo Krzysztof 

nauczyciel wychowania fizycznego 

Fijak Joanna 

nauczyciel języka angielskiego,  

języka angielskiego zawodowego 

Iwanek Elżbieta 

nauczyciel języka polskiego 

Iżykowska Milena 

nauczyciel chemii i fizyki 

Jochemczyk Angelika 

nauczyciel języka niemieckiego 

Kaczmarek – Wdowiak Aneta 

pedagog szkolny,  

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 

Kentnowska Anna 

nauczyciel języka niemieckiego 

Kozłowski Tomasz  

nauczyciel przedmiotów informatycznych 

Łukasik Paweł 

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, historii 

Malendowicz Konrad 

nauczyciel języka angielskiego,  

języka angielskiego zawodowego 

Malicka Katarzyna 

surdopedagog 

Małachowska Iwona 

nauczyciel matematyki 

Marek Michał 

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, 

historii i społeczeństwa 

Marzec Małgorzata 

nauczyciel języka polskiego  

i zajęć artystycznych 

Matlok Beata 

nauczyciel języka francuskiego 

Matlok Marek 

nauczyciel fizyki, wychowania fizycznego,

elektrotechniki 

May Joanna 

nauczyciel biologii  

Mazuga Sylwia 

nauczyciel języka polskiego, filozofii, etyki 

Molicki Maciej 

nauczyciel przedmiotów informatycznych  

i elektrycznych  

Pełka Magdalena 

nauczyciel języka niemieckiego 

Piekarski Janusz 

nauczyciel wychowania fizycznego 

Polakiewicz Krzysztof 

nauczyciel przedmiotów elektrycznych  

i elektronicznych, informatyki 

Przybył Gabriela 

pedagog szkolny 

Rajwa Karol 

nauczyciel przedmiotów elektrycznych  

i elektronicznych, podstaw przedsiębiorczości 

Stachura Iwona 

pedagog szkolny 

Szczepaniak Piotr 

nauczyciel wychowania fizycznego 

Szczepankiewicz Marta 

nauczyciel języka polskiego  

i wiedzy z zakresu dziennikarstwa 

Ks. Szczygielski Piotr 

nauczyciel religii,  

wychowania do życia w rodzinie 

Śmiech Krystyna 

nauczyciel przedmiotów elektrycznych

i elektronicznych 

Świderska–Adamiok Małgorzata 

nauczyciel przedmiotów informatycznych, 

Tworuszka Robert 

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa  

i wiedzy o społeczeństwie 

Taca Andrzej 

nauczyciel wychowania fizycznego 

Tazbir Arkadiusz 

nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych 

Wilk Wojciech 

nauczyciel przedmiotów informatycznych 

Włochowski Krzysztof 

doradca zawodowy, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, społeczny inspektor pracy  

i koordynator ds. szkolenia praktycznego  

i praktyk zawodowych 

Wojciechowski Mariusz 

nauczyciel religii 

Wolny Krzysztof 

nauczyciel matematyki  

i przedmiotów informatycznych 

Zych Anna 

psycholog 

Zychowska Aleksandra 

nauczyciel matematyki