Grono Pedagogiczne

 

LP
NAZWISKO I IMIĘ
STANOWISKO,
PRZEDMIOT  NAUCZANIA
DYREKCJA
 
 1.  
Milcarz   Anna
dyrektor  szkoły,
n-l   matematyki  
 1.  
Bylica Agnieszka
wicedyrektor szkoły, n-l  matematyki 
 1.  
Porębska   Agnieszka
wicedyrektor   szkoły, n-l   języka   polskiego
GRONO PEDAGOGICZNE
 
 1.  
Barwińska   Anna
n-l przedmiotów elektrycznych  i  elektronicznych
 1.  
Bzdura     Adam
 n-l języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego
 1.  
Cieplińska – Lis   Joanna
 n-l geografii i biologii
 1.  
Czemny Agnieszka
 n-l języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego
 1.  
Czerwińska    Bożena
nauczyciel – bibliotekarz
 1.  
Domagalski   Łukasz
n-l wychowania fizycznego
 1.  
Działo Krzysztof
n-l wychowania fizycznego
 1.  
Fijak Joanna
n-l   języka angielskiego,   języka angielskiego zawodowego
 1.  
Iwanek Elżbieta
n-l języka polskiego
 1.  
Iżykowska   Milena
n-l chemii  i fizyki
 1.  
Jochemczyk Angelika
n-l języka niemieckiego
 1.  
Jonak Dorota
n-l matematyki, podstaw przedsiębiorczości,   przedmiotów zawodowych
 1.  
Kaczmarek – Wdowiak Aneta
pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 1.  
Kentnowska Anna
n-l języka niemieckiego
 1.  
Kubiak   Anna
n-l wychowania fizycznego,  edukacji dla bezpieczeństwa, psycholog
 1.  
Łukasik Paweł
n-l edukacji dla bezpieczeństwa, historii
 1.  
Malendowicz Konrad
n-l języka angielskiego,   języka angielskiego zawodowego
 1.  
Marek Michał
n-l historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa
 1.  
Marzec   Małgorzata
n-l języka polskiego i zajęć artystycznych
 1.  
Matlok Beata
n-l języka francuskiego
 1.  
Matlok Marek
n-l   fizyki, wychowania fizycznego
 1.  
May Joanna
n-l   biologii 
 1.  
Mazuga Sylwia
n-l   języka polskiego
 1.  
Molicki Maciej
n-l   przedmiotów elektronicznych                 
 1.  
Polakiewicz Krzysztof
n-l   przedmiotów elektrycznych  i elektronicznych, informatyki
 1.  
Rajwa Karol
n-l   przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
 1.  
Siemiginowska   Anna
n-l   języka polskiego, informatyki i zajęć technicznych
 1.  
Sobczyk Beata
n-l  matematyki
 1.  
Sobczyk   Grzegorz
n-l   języka angielskiego i informatyki
 1.  
Szczepankiewicz Marta
n-l   języka polskiego i wiedzy z zakresu dziennikarstwa
 1.  
Śmiech Krystyna
n-l   przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
 1.  
Świderska – Adamiok Małgorzata
n-l   przedmiotów informatycznych,
 1.  
Tworuszka Robert
n-l   historii, historii i społeczeństwa i wiedzy o społeczeństwie
 1.  
Taca Andrzej
n-l   wychowania fizycznego
 1.  
Wilk Wojciech
n-l   przedmiotów informatycznych
 1.  
Włochowski Krzysztof
doradca zawodowy, n-l   podstaw   przedsiębiorczości, społeczny inspektor pracy i koordynator ds szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych
 1.  
Wojciechowski Mariusz
n-l   religii
 1.  
Zychowska Aleksandra
n-l   matematyki

NAUCZYCIELE DOCHODZĄCY

 

L.P.
NAZWISKO I IMIĘ
STANOWISKO,
PRZEDMIOT NAUCZANIA
1.
Adamczewski Maciej
n-l  religii
3.
Brzezińska Dagmara
n-l  wiedzy z zakresu stylizacji i wizażu
4.
Gabryś Karolina
n-l  plastyki, wiedzy o kulturze, zajęć artystycznych
5.
Kossowska  Anna
n-l  etyki
6.
Mazurek Marek
n-l  wychowania fizycznego
7.
Pełka Magdalena
n-l  języka niemieckiego
8.
Piekarski Janusz
n-l  wychowania fizycznego
    9. Skolud Gabriela
n-l  muzyki
10.
Szczepaniak Piotr
n-l  wychowania fizycznego
11.
Ks. Szczygielski   Piotr
n-l  katecheta, n-l religii
12.
Wolny  Krzysztof
n-l  matematyki
13.
Zdunek Justyna
n-l  przedmiotów górniczych
14.
Żelińska Lucyna
 n-l  języka polskiego