Grono Pedagogiczne


–>

NAZWISKO I IMIĘ

STANOWISKO,

PRZEDMIOT NAUCZANIA

Milcarz Anna

dyrektor szkoły,
nauczyciel matematyki, podstaw przedsiębiorczości

Taca Andrzej

wicedyrektor szkoły,
nauczyciel wychowania fizycznego

Baraniuk Ewa

nauczyciel przedmiotów zawodowych przemysłu mody

Barwińska Anna

nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych

Bukowski Dorian

nauczyciel przedmiotów zawodowych automatyku i elektrycznych

Bzdura Adam

nauczyciel języka angielskiego

Chadaj Sebastian

tyflopedagog

Cieplińska – Lis Joanna

nauczyciel geografii

Czemny Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

Czerwińska Bożena

nauczyciel – bibliotekarz

Domagalski Łukasz

nauczyciel wychowania fizycznego

Działo Krzysztof

nauczyciel wychowania fizycznego

Fijak Joanna

nauczyciel języka angielskiego

Fleischer Karolina

nauczyciel informatyki

Iwanek Elżbieta

nauczyciel języka polskiego

Iżykowska Milena

nauczyciel chemii i fizyki

Jochemczyk Angelika

nauczyciel języka niemieckiego

Kaczmarek – Wdowiak Aneta

pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Kentnowska Anna

nauczyciel języka niemieckiego

Kocur Mariusz

nauczyciel przedmiotów elektrycznych

Kozłowski Tomasz

nauczyciel przedmiotów informatycznych

Łukasik Paweł

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, historii

Malendowicz Konrad

nauczyciel języka angielskiego

Malicka Katarzyna

surdopedagog

Małachowska Iwona

nauczyciel matematyki

Marek Michał

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Marzec Małgorzata

nauczyciel języka polskiego i zajęć artystycznych

Matlok Beata

nauczyciel języka francuskiego

Matlok Marek

nauczyciel fizyki, elektrotechniki

May Joanna

nauczyciel biologii

Mazuga Sylwia

nauczyciel filozofii, języka polskiego

Paś Roman

nauczyciel przedmiotów elektrycznych

Pawlas Irena

nauczyciel przedmiotów zawodowych przemysłu mody

Porębska Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

Polakiewicz Krzysztof

nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, informatyki

Rajwa Karol

nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, podstaw przedsiębiorczości

Skrzypczyk Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych przemysłu mody

Szczepaniak Piotr

nauczyciel wychowania fizycznego

Szczepankiewicz Marta

nauczyciel języka polskiego

Ks. Szczygielski Piotr

nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

Śmiech Krystyna

nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych automatycznych

Świderska–Adamiok
Małgorzata

nauczyciel przedmiotów informatycznych

Tworuszka Robert

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Tazbir Arkadiusz

nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Wilk Wojciech

nauczyciel przedmiotów informatycznych

Włochowski Krzysztof

doradca zawodowy, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, społeczny inspektor pracy i koordynator ds. szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych

Wojciechowski Mariusz

nauczyciel religii

Wolny Krzysztof

nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych

Zamysłowska Anna

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych przemysłu mody

Zych Anna

psycholog

Zychowska Aleksandra

nauczyciel matematyki