Grono Pedagogiczne

 

NAZWISKO I IMIĘ
STANOWISKO,
PRZEDMIOT  NAUCZANIA
Milcarz   Anna
dyrektor  szkoły,
n-l   matematyki  
Porębska   Agnieszka
wicedyrektor   szkoły, n-l   języka   polskiego
Barwińska   Anna
n-l przedmiotów elektrycznych  i  elektronicznych

Bylica Agnieszka

n-l matematyki i przedmiotów informatycznych
Bzdura     Adam
 n-l języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego
Cieplińska – Lis   Joanna
 n-l geografii i biologii
Czemny Agnieszka
 n-l języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego
Czerwińska    Bożena
nauczyciel – bibliotekarz
Domagalski   Łukasz
n-l wychowania fizycznego
Działo Krzysztof
n-l wychowania fizycznego
Fijak Joanna
n-l   języka angielskiego,   języka angielskiego zawodowego
Iwanek Elżbieta
n-l języka polskiego
Iżykowska   Milena
n-l chemii  i fizyki
Jochemczyk Angelika
n-l języka niemieckiego
Kaczmarek – Wdowiak Aneta
pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Kentnowska Anna
n-l języka niemieckiego
Kołakowski Ireneusz
n-l wychowania fizycznego
Kubiak   Anna
n-l wychowania fizycznego,  edukacji dla bezpieczeństwa, psycholog
Łukasik Paweł
n-l edukacji dla bezpieczeństwa, historii
Malendowicz Konrad
n-l języka angielskiego,   języka angielskiego zawodowego
Malicka Katarzyna
surdopedagog
Marek Michał
n-l historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa
Marzec   Małgorzata
n-l języka polskiego i zajęć artystycznych
Matlok Beata
n-l języka francuskiego
Matlok Marek
n-l   fizyki, wychowania fizycznego
May Joanna
n-l   biologii 
Mazuga Sylwia
n-l   języka polskiego
Molicki Maciej
n-l   przedmiotów elektronicznych                 
Pełka Magdalena
n-l języka niemieckiego
Piekarski Janusz
n-l wychowania fizycznego
Polakiewicz Krzysztof
n-l   przedmiotów elektrycznych  i elektronicznych, informatyki
Rajwa Karol
n-l   przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
Siemiginowska   Anna
n-l   języka polskiego, informatyki i zajęć technicznych
Sobczyk Beata
n-l  matematyki
Sobczyk   Grzegorz
n-l   języka angielskiego i informatyki
Szczepaniak Piotr
n-l wychowania fizycznego
Szczepankiewicz Marta
n-l   języka polskiego i wiedzy z zakresu dziennikarstwa
Śmiech Krystyna
n-l   przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
Świderska – Adamiok Małgorzata
n-l   przedmiotów informatycznych,
Tworuszka Robert
n-l   historii, historii i społeczeństwa i wiedzy o społeczeństwie
Taca Andrzej
n-l   wychowania fizycznego
Wilk Wojciech
n-l   przedmiotów informatycznych
Włochowski Krzysztof
doradca zawodowy, n-l   podstaw   przedsiębiorczości, społeczny inspektor pracy i koordynator ds szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych
Wojciechowski Mariusz
n-l   religii
Wolny Krzysztof
n-l matematyki i przedmiotów informatycznych
Zych Anna
psycholog
Zychowska Aleksandra
n-l   matematyki